LAATSTE NIEUWS:
De behandeling van de initiatiefwet partneralimentatie in de vaste Kamercommissie V&J is 20 december 2016 voor onbepaalde tijd uitgesteld!

Toelichting op de website

De website is opgezet door de Studiegroep Economisch Zelfstandig, ontstaan vanuit de Nederlandse VrouwenRaad. De aanleiding hiervoor is de initiatiefwet Herziening Partneralimentatie die op 19 juni 2015 in de Tweede Kamer is ingediend door de VVD, PvdA en D66. Het idee achter deze wet is dat vrouwen sneller ecomomisch zelfstandig worden als de partneralimentatie verkort wordt van 12 naar 5 jaar. Het is echter de vraag of je via een wet de beslissingen die binnen een huwelijk worden genomen over de verdeling van het betaalde en onbetaalde werk kunt beinvloeden. 
 
Deze website gaat dan ook over méér dan de financiële situatie van ex-partners na een scheiding. Namelijk over een breed scala onderwerpen die de economische zelfstandigheid van vrouwen beïnvloeden, zoals opvoeding, schoolkeuze, beroepskeuze, loonkloof, beeldvorming, en ook over de verdeling zorg - betaald werk tussen partners. etc. 

Om het verband te leggen tussen de financiële situatie van vrouwen vóór en ná de scheiding, en vooral ook om je een mening te vormen over deze problematiek en om een aantal feiten naar voren te brengen, hebben we gekozen om via stellingen en polls hier de aandacht op te vestigen. 

Voortgang wetsontwerp partneralimentatie

Het advies door de Raad van State is afgelopen voorjaar uitgebracht, waarbij ze zich hebben laten advieseren door o.a. de Raad van de Rechtspraak, het landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen en de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators.   De Tweede Kamerfrakties hebben schriftelijk commentaar ingeleverd bij de vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie en 13 oktober 2016 is het schriftelijke verslag van de commissie verschenen. Het is nu wachten op de beantwoording van de vragen door de initiatiefnemers en de Nota die in de Tweede Kamer besproken gaat worden. De officiële stukken zijn te lezen bij het kopje Initiatiefwet

Stellingen en Polls 

Wanneer de herziene versie van de initiatiefwet openbaar wordt ter bespreking in de Tweede Kamer gaan we verder met de wekelijkse stellingen en polls.
Over de huidige wet partneralimentatie zijn al een enkele stellingen en polls gepubliceerd. Het is mogelijk om hierop te reageren. We zijn daarbij ook benieuwd  uw mening en uw kennis. De stellingen en polls worden ook op Facebook en Twitter gepubliceerd.

Economische Zelfstandig

Zolang er nog geen nieuwe versie is van het initiatiefvoorstel partneralimentatie, gaan we op de website, Facebook en Twitter verder met allerlei aspecten die de economische zelfstandigheid van vrouwen beïnvloeden.

Emancipatie, ook van belang voor mannen, zie links ACTUEEL - EZ

We zijn begonnen met berichten op Twitter en Facebook over wat mannen kunnen bijdragen aan de emancipatie van vrouwen. Vooral in de Verenigde naties wordt daaraan gewerkt door de VN-Women, via de HeForShe en de 10x10x10 Campagne. In tegenstelling tot Nederland blijkt in een aantal landen straatintimidatie een serieus aandachtspunt te zijn, waar hard aan getrokken wordt. Ook beeldvorming, de invloed van stereotypen, reclame en vooroordelen zijn een ondergeschoven kindje in Nederland.  Over deze onderdelen van achterstelling van vrouwen is veel te melden. Wekelijks breien we er weer een stukje aanvast op vrijdag aan het eind van de middag via Twitter en Facebook

Nieuwsbrief

We beginnen met de nieuwsbrief, wanneer er een nieuwe versie ligt over het wetsontwerp Partneralimentatie. De nieuwsbrief zal gaan over de voortgang van de besprekingen in de Tweede Kamer, discussies in het land en in de media, de wekelijkse stelling/poll en de berichten op facebook en twitter. Let op: we beginnen hiermee als de Tweede Kamer het wetsontwerp gaat bespreken.
 
Bekijk de video waar 10 meisjes van 10 hun toekomstverwachtingen vertellen.