Recente opmerkelijke feiten over scheiden:
- Spijt. Uit een Brits onderzoek uit 2014 blijkt dat 54 procent van de mensen spijt heeft van de scheiding. Is dat in Nederland anders? Inkomen: vaders gaan er na echtscheiding financieel 7 procent op vooruit, moeders 23 procent op achteruit.  Voor kinderen is scheiden lijden. Zorgverdeling tussen pa en ma nog grotendeels traditioneel.
 
- Online scheiden, sinds kort mogelijk. Slechts 120 euro. Op verzoek van de overheid opgezet om te besparen op de rechtsbijstand. De Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators ziet het niet zitten, een echtscheiding is volgens hun té ingewikkeld. Lees meer hierover .......
 
- Weer een plannetje van D66 om het familierecht te 'moderniseren': de rechten van gehuwde en ongehuwde mannen t.a.v. het gezag over kinderen gelijktrekken, zodra de vader het kind erkent heeft. Wat is eigenlijk het probleem .... gewoon trouwen kan ook.
 
- Opmerkelijk: Uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat slechts 2 procent van de kinderen na een scheiding bij de vader of vader met partner woont, 17 procent woont bij de moeder of moeder met partner. En dat, terwijl kinderen vanaf 12 jaar zelf mogen kiezen waar ze willen wonen. Volgens het 'Vader Kennis Centrum' staan gescheiden vaders te trappelen om hun verantwoordelijkheid in de opvoeding te nemen, maar wordt het hen onmogelijk gemaakt, o.a. door de rechters.

 

Toelichting op de website

De website is opgezet door de Studiegroep Economisch Zelfstandig, ontstaan vanuit de Nederlandse VrouwenRaad. De aanleiding hiervoor is de initiatiefwet Herziening Partneralimentatie die op 19 juni 2015 in de Tweede Kamer is ingediend door de VVD, PvdA en D66. Het idee achter deze wet is dat vrouwen sneller ecomomisch zelfstandig worden als de partneralimentatie verkort wordt van 12 naar 5 jaar. Het is echter de vraag of je via een wet de beslissingen die binnen een huwelijk worden genomen over de verdeling van het betaald en onbetaalde werk kunt beinvloeden. 
 
Deze wet gaat dan ook over méér dan de financiële situatie van ex-partners na een scheiding. Namelijk over een breed scala onderwerpen die de economische zelfstandigheid van vrouwen beïnvloeden, zoals opvoeding, schoolkeuze, beroepskeuze, loonkloof, beeldvorming, etc. 

Om het verband te leggen tussen de financiële situatie van vrouwen vóór en ná de scheiding, en vooral ook om je een mening te vormen over deze problematiek en om een aantal feiten naar voren te brengen, hebben we gekozen om via stellingen en polls hier de aandacht op te vestigen. 

Voortgang wetsontwerp partneralimentatie: Raad van State

Het wachten is op het advies door de Raad van State, voordat het wetsontwerp in de Tweede Kamer besproken kan worden. Het is ongebruikelijk dat de Raad zolang tijd nodig heeft om een reactie te geven. We denken dat er gewacht wordt tot na de verkiezingen volgend jaar, omdat partneralimentatie zo'n heikel onderwerp is. 

Stellingen en Polls 

Zodra de Raad van State met haar advies komt gaan we verder met de wekelijkse stellingen en polls.
Over de huidige wet partneralimentratie zijn al een aantal stellingen en polls gepubliceerd. Het is mogelijk om hierop te reageren. We zijn daarbij ook benieuwd  uw mening en uw kennis. De stellingen en polls worden ook op Facebook en Twitter gepubliceerd.

Economische Zelfstandig

Zolang de Raad van State nog geen advies heeft uitgebracht over het initiatiefvoorstel partneralimentatie, gaan we op de website, Facebook en Twitter verder met allerlei aspecten die de economische zelfstandigheid van vrouwen beïnvloeden.

Emancipatie, ook van belang voor mannen, zie links ACTUEEL - EZ

We zijn begonnen met berichten op Twitter en Facebook over wat mannen kunnen bijdragen aan de emancipatie van vrouwen. Vooral in de Verenigde naties wordt daaraan gewerkt door de VN-Women, via de HeForShe en de 10x10x10 Campagne. In tegenstelling tot Nederland blijkt in een aantal landen straatintimidatie een serieus aandachtspunt te zijn, waar hard aan getrokken wordt. Ook beeldvorming is een ondergeschoven kindje in Nederland.  Over deze onderdelen van achterstelling van vrouwen is veel te melden. Wekelijks breien we er weer een stukje aanvast op vrijdag rondom 4 uur via Twitter en Facebook

Nieuwsbrief

We beginnen met de nieuwsbrief, zodra de Raad van State het advies over het wetsontwerp Partneralimentatie heeft uitgebracht. In de nieuwsbrief staan de voortgang van de besprekingen in de Tweede Kamer, discussies in het land en in de media, de wekelijkse stelling/poll en de berichten op facebook en twitter. Let op: we beginnen hiermee als de Tweede Kamer het wetsontwerp gaat bespreken.
 
Bekijk de video waar 10 meisjes van 10 hun toekomstverwachtingen vertellen.