Week 48 - Hoe is de verdere procedure en hoe staan vrouwen in deze discussie? - 2dec16
 

Twitter

Nadat de schriftelijke vragen van fracties zijn beantwoord wordt een NOTA opgesteld ter bespreking in de Tweede Kamer. Wordt half december verwacht.

 

Facebook

Hoe gaat het verder?

Het advies van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers is op 8 september 2016 in de vaste Kamercommissie gebracht. Op 14 september kwam het verzoek aan de politieke partijen in de Tweede Kamer om schriftelijk vragen en reacties in te dienen. Hierover is 11 oktober een formeel verslag gepubliceerd. De initiatiefnemers gaan deze vragen schriftelijk beantwoorden in de vorm van een NOTA, en de vaste Kamercommissie besluit dan of de NOTA ter bespreking in de Tweede Kamer kan worden besproken of nog verder moet voorbereid.
Het wachten is nu op de NOTA. Deze wordt half december verwacht.

Hoe staan vrouwen in deze discussie?

Vrouwen hebben bepaald niet één mening over partneralimentatie. De meningen lopen uiteen van géén alimentatie, 5 of 12 jaar of tot het pensioen en daarna het pensioen delen.
Het advies van de Raad van State is opvallend in lijn met wat een gedeelte van de vrouwen vindt. De werkelijkheid is dat mannen nog altijd het meeste betaalde werk doen en vrouwen het meeste van de zorg en huishouden op zich nemen. Zolang dit niet wijzigt, is/voelt het onrechtvaardig dat mannen na een scheiding financieel zo in het voordeel zijn.

Wat kunnen vrouwen doen?

Hieraan zullen we in de komende weken meer aandacht besteden. 

Opvallend punt is dat een rechter de vrijheid heeft om minder dan 12 jaar partneralimentatie toe te kennen, maatwerk te leveren. Een wetswijziging is daarom helemaal niet nodig.

Lees de schriftelijke vragen die de Tweede Kamer fracties in de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie hebben gesteld op 11 oktober 2016.