Na een lange stilte van ruim een jaar gaat de  behandeling van het wetsontwerp partneralimentatie verder. Het opvallende is dat de media er ditmaal géén aandacht aan besteden

 

Week 46 - Voortgang initiatiefwet Partneralimentatie - 18nov16

 

Twitter:

Plotseling zit er weer vaart in de behandeling van de initiatiefwet Partneralimentatie. De Raad van Statie heeft advies uitgebracht.
 

Facebook:

Partneralimentatie, een impopulair onderwerp. Zijn vrouwen nu nog niet economische zelfstandig? Is 12 jaar partneralimentatie niet veel te lang? 

Wat is er gebeurd?
Na bijna een jaar heeft de Raad van State een advies over de initiatiefwet uitgebracht dat op vrijwel alle punten negatief is. Voor dit advies hebben ze een aantal deskundigen om advies gevraagd. Hun advies is gunstig voor vrouwen. Ze adviseren om een aantal zaken te heroverwegen, omdat het wetsontwerp onvoldoende duidelijk maakt dat de door de initiatiefnemers gesignaleerde problemen tot een oplossing zal leiden.

Uit de reactie van de initiatiefnemers op het advies blijkt dat zij zich er niets van aantrekken en hun voorstel ongewijzigd handhaven. Beide stukken zijn tegelijk op 8 september 2016 gepubliceerd. 

Wat zijn de belangrijkste punten uit het advies?

‘De Raad van State merkt op dat de initiatiefnemers uitgaan van een situatie die ver verwijderd is van de huidige maatschappelijke realiteit. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen op het moment van scheiding vaak een grote achterstand op de arbeidsmarkt hebben en dat ook na het huwelijk de verdeling van zorgtaken in de meeste gevallen niet gelijk is.'

'De Initiatiefnemers gaan er in het initiatiefwetsvoorstel echter van uit dat de alimentatiegerechtigde binnen korte tijd na de echtscheiding weer volledig in eigen levensonderhoud kan voorzien.’ 

Lees ook de samenvatting van de Raad van State.

Foto: Franse ansichtkaart uit 1908, Mariée - getrouwd