Power Point Presentatie over Economische Zelfstandigheid, gemaakt vanwege een lezing in Helsinki. Dutch/Nederlands, English/Engels
 
 

Initiatieven om de Economische Zelfstandigheid van vrouwen wereldwijd te verbeteren. 

Achterstelling, discriminatie en mishandeling van vrouwen is een wereldwijd probleem. Sinds 1974 is daar oog voor in de Verenigde Naties en is het VN Vrouwenrechtenverdrag (CEDAW) opgesteld. De laatste jaren is het steeds duidelijker dat vrouwen wel van alles kunnen ondernemen om de situatie van vrouwen te verbeteren, maar dat dit alleen mogelijk is als mannen ook meedoen. De VN-Women hebben een aantal campagnes opgesteld om mannen bij het bestrijden van ongelijkheid te betrekken. Het gaat o.a. over HeForShe campagne en de grootsopgezette 10x10x10 campagne. Hierbij moet het duidelijk worden dat gelijkheid ook voordelen voor mannen heeft.
 

Actueel: Nederlandse afdeling van UN-Women opgericht

UN Vrouwen Nederland is in augustus 2016 opgericht en is een onafhankelijke stichting. Ze zijn één van de 15 Nationale Commité's van UN Women.
Het Comité heeft drie doelen, namelijk:  Aandacht vragen voor vrouwenrechten in Nederland en elders in de wereld; Fondsen werven voor het werk van UN Women Vrouwen; én mannen mobiliseren voor een gendergelijke wereld.

Verbinding UN women Nederland en UN Women internationaal

Het hoofdkantoor van UN Women is in New York, vlakbij het VN gebouw. Van daaruit worden campagnes, projecten en lobby gecoördineerd. In zestig landen heeft UN Women een field office, met diplomatieke status, van waaruit de projecten en lobby worden uitgevoerd. En in nog eens dertig landen is weliswaar geen field office, maar worden wel projecten uitgevoerd. Daarnaast bestaan er veertien Nationale Comités. UN women Nederland wordt één van deze comités, de vijftiende. De andere comités zijn o.a. in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Zweden, Finland, IJsland, Australië, Japan en de VS. 

UN Women stimuleert op allerlei manieren economische zelfstandigheid en gelijke kansen voor vrouwen. Via het Fund for Gender Equality worden projecten gesteund in met name ontwikkelingslanden om vrouwen de kans te geven een bedrijfje op te richten of een fatsoenlijk betaalde baan te krijgen.

Geweld tegen vrouwen maakt jaarlijks meer slachtoffers dan alle oorlogen en terroristische aanslagen bij elkaar. Met het Trust Fund to End Violence against Women worden innovatieve initiatieven om dit geweld aan te pakken gesteund; inmiddels meer dan 426 initiatieven in 136 landen.

In 1945 is de Verenigde Naties opgericht, waarvan 195 landen lid zijn. Door het lidmaatschap beloven ze onderlinge ruzies zoveel mogelijk diplomatiek uit te vechten en mensenrechten te beschermen.

In 1979 werd het VN Vrouwenrechtenverdrag vastgesteld, de Convention to End Discrimination Against Women (CEDAW).  De landen die dit verdrag hebben ondertekend hebben zich verbonden om discriminatie tegen vrouwen te voorkomen en bestrijden, door hun wetgeving en beleid aan te passen en goed uit te voeren. UN Women wijst regeringen op deze belofte en helpt hen met de uitvoering van het verdrag. Nederland heeft dit verdrag in 1994 (!) getekend. Elke vier jaar wordt sindsdien het Nederlandse beleid doorgelicht op vrouwenrechten, zoals die in 1995 in Peking zijn vastgesteld. 

 

Actueel: HeForShe campagne

Vrouwen van de Verenigde Naties zijn 20 september 2014 begonnen met de zogenoemde 'HeForShe' campagne, een grootschalig project dat zich speciaal richt op mannen.  Het is de bedoeling om de emancipatie van vrouwen te versnellen zodat in 2030 gelijkheid van vrouwen wereldwijd een feit is. Het richt zich op seksueel geweld, economische zelfstandigheid en wetgeving via de politiek. In Nederland is hierover weinig bekend. Lees verder over de jarenlange voorbereiding met de belangrijkste fasen daarin en de voortgang van de 10x10x10 campagne onder bijdrage mannen
 

Actueel: Straatintimidatie en economische zelfstandigheid

Is er een verband tussen straatintimidatie en economische zelfstandigheid van vrouwen? Werkt straatintimidatie belemmerend op de bewegingsvrijheid van vrouwen? Waarom blijven zoveel vrouwen 's avonds liever thuis? Laten vrouwen zich in hun beroepskeuze (onbewust) leiden door hun verwachtingen over de werkomstandigheden op de werkvloer? Allemaal vragen die weleens van invloed kunnen zijn op de financiële situatie van vrouwen en waar weinig bekend over is. 
Meer hierover onder het kopje straatintimidatie
Straatintimidatie: zijn alleen de uitwassen ervan zoals aanranding, verkrachting en geweld van belang, of zijn ook de mildere vormen zoals sissen, ongewenste reacties op je uiterlijk, seksuele toespelingen van invloed op je gedrag, de keuzes die je maakt en zelfvertrouwen. 
 
Waarom wordt straatintimidatie toegestaan door andere mannen?
De recente gebeurtenissen op oudejaarsnacht in Keulen geven aanleiding om hier aandacht aan te besteden. Wat is het eigenlijk, welke invloed heeft het op de bewegingsvrijheid van vrouwen. Veel vrouwen krijgen hiermee te maken. Hoe reageert de politiek hierop? Meer informatie bij actueel/straatintimidatie.
 
Is aanpakken van straatintimidatie wel mogelijk?
Bij straatintimidatie gaat het om intimidatie in de openbare ruimte in het algemeen. Ook als het mannen overkomt. Maar inderdaad, het overkomt vaker vrouwen. Is dat misschien de reden dat mensen gaan roepen dat het zo moeilijk te handhaven is? Want vrijwel alles is moeilijk te handhaven: fietsendiefstal, door rood licht rijden, inbreken..... Maar die zaken noemt niemand "symboolpolitiek". 
 
Zijn fietsen belangrijker dan vrouwen? 
Voor fietsendiefstal worden lokfietsen ingezet, voor vrouwen wordt niets gedaan. Zoals bv het inzetten van lokagentes en het strafbaar stellen zoals in een aantal andere landen gebeurd. Betekent dit dat fietsen in Nederland belangrijker zijn dan vrouwen? 
 
Mensenrechten en beeldvorming
Is het eigenlijk wel nodig om je druk te maken over 'lichte' vormen van straatintimidatie?
Ja, het ondersteunt de  stereotype beeldvorming dat vrouwen tweedehands burgers zijn, en daarom 'vogelvrij'. Het geeft mannen het idee dat ze meer rechten hebben en dat de mening van een vrouw er niet toe doet. De rechten van vrouwen hoeven niet gerespecteert te worden.  
 

Actueel: Beeldvorming, hoe verschillend pakt dat uit voor mannen en vrouwen?

Hoe verschillend er tegen vrouwen en mannen wordt aangekeken, wordt voor al op jonge leeftijd duidelijk. Via tv, film, litteratuur, kunst, reclame, sport, overal is de stereotype tweedeling op grond van geslacht duidelijk. Meisjes en jongens kunnen er niet omheen, jongens zijn belangrijker dan meisjes. Dit heeft veel invloed op hoe meisjes over zichzelf denken en hun ambities, hoe ze later hun leven gaan invullen.  Beeldvorming