Mannen en jongens zijn nodig om gelijkwaardigheid van vrouwen te bereiken 

 
Tot nu toe hebben vrouwen zowel in de eerste feministische golf als in de tweede feministisch golf hard aan de bel getrokken om de situatie van vrouwen te verbeteren. Langzamerhand, na veel strijd, is de situatie van vrouwen verbeterd, maar er is nog een lange weg te gaan. Vaak gaven mannen toe aan de gerechtvaardigde eisen van vrouwen als het ook in hun belang was. 
We zijn nu in een situatie beland dat vrouwen wel kunnen doorgaan met analyseren, schrijven en actievoeren, dat regeringen sinds 1945 bij de Verenigde Naties contracten afsluiten die vervolgens niet of slechts gedeeltelijk worden nagekomen, maar dat het duidelijk wordt dat ook mannen in beweging moeten komen. Opmerking: deze initiatieven zijn in nauwe samenwerking met vrouwenorganisaties tot stand gekomen.
 
Macht en inkomen, gelijke rechten
Ook in de Verenigde Naties zelf is dit inzicht doorgebroken. De VN-vrouwen zijn 20 september 2014 begonnen met de HeForShe campagne (#1) die zich speciaal richt op mannen. Is deze 10x10x10 (#2) campagne succesvol en worden hiermee werkelijk mannen bereikt? En hoe pakken ze dat aan? (#5)  Via Facebook en Twitter is dit uitgewerkt. (#4)  Wat zijn de resultaten na één jaar campagne? (#6) De pilot met 10 regeringen, 10 ondernemers en 10 universiteiten duurt 5 jaar en daarna gaat daarna nog verder tot 2030.
 
Veiligheid
Ook de politiek in de VS doet een beroep op mannen en jongens om niet langs de zijlijn te blijven staan als vrouwen bedreigd worden en om zich actief in te zetten voor de belangen van vrouwen.  Het Witte Huis heeft een website opgezet om seksueel geweld op campussen op universiteiten tegen te gaan. (#3)
Op 19 september 2014 heeft president Obama een website gelanceerd, ‘It’s On Us’, waar mannen een gelofte kunnen ondertekenen met de volgende tekst:
   > Onderken dat onvrijwillige seks aanranding is.
   > Identificeer situaties waarin aanranding zou kunnen plaatsvinden
   > Kom tussen beide in situaties waar geen toestemming is gegeven of niet kán zijn gegeven.
   > Ontwerp een omgeving waarin aanranding onacceptabel is en slachtoffers
        worden ondersteund.
Tot de slachtoffers zei Obama: ‘Het ligt niet aan jou, het is niet alleen jouw gevecht. Dit gaat ons allemaal aan, ieder van ons. Je bent niet alleen, en we hebben je terug’.
Deze website is opgezet in samenwerking met RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network) 2009, de grootste anti-seksueel geweld organisatie in de VS.  
 
Wat individuele mannen zelf bijdragen
  > Canada, 9 juli 2015, video: 'elf regels die mannelijke feministen moeten volgen' (#8)
  > TEDWomen, mei 2015, video: 'Wat staat mannelijke betrokkenheid in de weg < --- > Waarom mannen seksegelijkheid moeten steunen' (#9)
  > The Huffington Post, 21 december 2015, video: '48 dingen die mannen hun levenlang horen en die slecht zijn voor iedereen' (#10)
 
Op welke informatie en onderzoeken baseren mensen zich?
Catalyst, wereldwijd, in Europa sinds 2006, wereldwijd 800 ondersteunende organisaties. (#11) http://www.catalyst.org/