Facebook #6, publicatie 15 april 2016

Hoe groot is de achterstand van vrouwen op de werkvloer in bedrijven?
De 10x10x10 Campagne van HeForShe: de ambitie om te streven naar 40/60 of 60/40 in leidinggevende en besluitvormende functies.
 

Verslag na 1 jaar 10x10x10 Campagne

Deze campagne is opgezet door de VN-vrouwen om onder anderen gelijkheid van vrouwen en mannen op de werkvloer te bewerkstellingen en om de kracht van vrouwen te vergroten. Tien grote bedrijven werken mee aan een vooronderzoek van vijf jaar. Het streven is om deze gelijkheid in 2030 te bereiken.
 
Op 23 januari 2016 is een uitgebreid rapport van de bedrijven gepresenteerd op het Wereld Economisch Forum in Davos. Hierin staat de uitgangspositie op een aantal punten van elk bedrijf uitgebreid beschreven. Het is de bedoeling dat na vijf jaar op deze punten de vooruitgang gemeten kan worden. En om daarnaast hun ervaringen te delen met gelijksoortige ondernemingen. De vraag is niet alleen om na die vijf jaar de opgaande lijn te vervolgen, maar ook om zich af te vragen wat er gedaan had kunnen worden.
 
In de komende jaren zullen de tien bedrijven samenwerken, waarbij ze vernieuwende benaderingen uitproberen en de succesvolle benaderingen delen met de anderen.
Alle bedrijven hebben hun startsituatie op vier onderdelen van hun personeelsbestand beschreven.
 
Wat wordt er gemeten
1. Het percentage vrouwelijke werkneemsters in de hele onderneming. Overall representation of women at the company, inclusive of all employees.
2. Het percentage vrouwen in directeursfuncties en hogere leidinggevende functies. Representation of women in senior leadership. Uit onderzoek blijkt dat ondernemingen met veel vrouwen in deze functies beter presteren, onder andere financieel.
3. Het percentage vrouwen op het hoogste beslissingsniveau, vaak de CEO’s. Representation of women on the Board. Het zijn de strategische denkers die de toekomst van het bedrijf vorm geven en het beleid uitstippelen. Hier zal een eventuele toename van vrouwen het meest zichtbaar zijn.
4. Aanname van personeel, gerekend in fulltime banen. New Hires. Het streven is dat minimaal veertig procent van de nieuwe werknemers vrouw is. Dit geeft een goede indicatie van vooruitgang. Een valkuil hierbij is dat vrouwen vaak ondervertegenwoordigd zijn in professionele beroepen en oververtegenwoordigd zijn in ondersteunende functies. Met name in technologische en industriële sektoren is de instroom van vrouwen aanzienlijk lager.
 
Wat heeft men als ‘gelijk’ gedefinieerd?
Deelname van tussen de 40 en 60 procent van elke sekse in elke functie of groep. Dit is het uitgangspunt in dit project, en kan per bedrijfstak variëren. Een van de problemen van bedrijven om 40/60 te bereiken is dat vrouwen in het middenkader en in topfuncties 2 tot 3 keer zo snel afhaken als mannen. Dit is een van de punten die verder onderzocht moeten worden om vrouwen dezelfde promotiekansen te geven als mannen en dat ze niet voortijdig afhaken.
 
Hoe is de huidige situatie bij het betaalde werk?
Het betaalde werk bij de 500 grootste bedrijven in de wereld bestaat in 2015 voor 60 procent uit mannen en voor 40 procent uit vrouwen. Dit betekent dat 50 procent méér mannen betaald worden voor hun werkzaamheden.
Daarbij komt dat 95 procent van de hoogste leidinggevenden uit mannen bestaat, de CEO’s
 
De feiten zijn bekend. Vrouwen vooral vooral onder aan de ladder, en verandering in deze werkverdeling gaat uiterst langzaam. Zonder ingrijpen zal er pas in 2095 gelijkheid zijn.