Facebook #7, publicatie 22 april 2016
 
Concrete uitwerking van de 10x10x10 Campagne bij de VN als werlgever

Cijfers bij de VN zelf! Streven zij naar 50/50? Onthullende cijfers

Je zou het niet verwachten, maar ook bij de Verenigde Naties zijn de cijfers geen afspiegeling van een gelijke verdeling van functies bij vrouwen en mannen. Het streven naar 50/50 lijkt voor de hand te liggen.
De werkelijkheid in 2014: hoe hoger de functie, hoe minder vrouwen.
In procenten: 43,4 procent van de werknemers is vrouw. Directeur en hoger 31,9 %, op het hoogste beslissingsniveau 27,7 %, aanname van nieuw personeel 45,8 %. In de twee laagste niveaus werken meer dan 50 % vrouwen.
De VN opereert in 184 landen met 561 kantoren en ruim 90.000 werknemers. Zij streeft naar een standaard voor mensenrechten en sociale rechtvaardigheid, met speciale aandacht voor een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen op alle niveaus binnen de organisatie. Maar zelfs binnen de VN is, ondanks alle aandacht voor gelijkheid, de werkelijkheid weerbarstiger.
 
Wat betekenen deze cijfers?
Slechts 1 op de 3 directeuren is vrouw en 1 op de 4 werknemers op besluitvormingsniveau is vrouw! En dat de meerderheid van de werknemers in de laagst betaalde banen vrouw is.
Terwijl de VN al vele jaren zich inspant om de discriminatie van vrouwen aan te pakken, blijven ze een afspiegeling van bestaande verhoudingen zoals in de rest van de wereld.
Vooral de functie van directeur en hoger wordt bij de VN beschouwd als van het grootste belang om gelijkheid van vrouwen in de organisatie te verankeren, zodat gelijkheid prioriteit blijft.
'Most importantly, senior leadership support for gender equality – the tone at the top – is paramount to ensure that gender equality remains a priority andis mainstreamed into the organisation and its work.'
Expliciete verdragen die ondertekend zijn door veel landen landen om discriminatie van vrouwen tegen te gaan zijn:
  - Het handvest van de VN in 1945,
  - CEDAW-Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women (1979)
  - Beijing Declaration and Platform for Action (1995)
  - Global Sustainable Development Goals contained in “Transforming our World: the 2030 Agenda on Sustainable Development” (2015)
 
De Secretaris Generaal Ban Ki-moon van de VN is een vurig voorvechter voor het bereiken van gelijkheid van vrouwen en de emancipatie van vrouwen. Hij heeft méér vrouwen op de hoogste posities in de VN benoemd dan een van zijn voorgangers.
Uit het Corporate Parity Report 2016, HeForShe Impact 10x10x10, pagina 14
‘Gender equality is a matter of conviction and legacy.
Ban Ki-moon is its most ardent advocate and champion bringing the issue of the achievement of gender equality and the empowerment of women to the forefront. Notably he has appointed more women at the highest levels of the UN system than any of his predecessors.’