Waar vrouwen tegenaan lopen
Een voorbeeld uit de praktijk uit een college over seksegelijkheid van Michael Kimmel, mei 2015.
Mijn collega en ik onderwijzen om beurten sociologie en vrouwenstudies op de universiteit en wisselen dit elke drie maanden om. Zij geeft een gastcollege als ik lesgeef. Ik geef een gastcollege als zij lesgeeft. Ik loop haar klas binnen om mijn gastcollege te geven, en er zitten 300 studenten in de zaal. Terwijl ik binnenloop zegt een van de studenten: 'Eindelijk een objectieve mening'.
Het hele semester als mijn collega iets zei was alles wat mijn studenten zagen, een vrouw. Als  vrouwelijke docenten tegen mijn studenten zeggen: 'Er bestaat structurele ongelijkheid in de VS gebaseerd op geslacht,' antwoorden ze: 'Natuurlijk, hoor wie het zegt, een vrouw.' Als ik het zeg, zeggen ze: 'Dat is interessant. Krijgen we dit op de test? Hoe spel je structureel?'

Beeldvorming

Wat is beeldvorming eigenlijk? Het is een lastig begrip waar eigenlijk geen duidelijke omschrijvingen van zijn. Hierbij een poging ……

Beeldvorming is het ontstaan van een opvatting over personen, zaken, feiten e.d.: je hebt verkeerde, negatieve, positieve beeldvorming

En ..... De begrippen beeldvorming en stereotypen liggen in betekenis dicht bij elkaar. Als de media een algemeen beeld weergeven en als we ons een algemeen beeld vormen van vrouwen, van de islam of van werken, dan is dat algemene beeld per definitie niet genuanceerd. Voor vrouwen pakt de beeldvorming over het algemeen negatief uit. Lees meer hierover.

Hoe beïnvloed beeldvorming vrouwen

Beeldvorming is ingewikkeld begrip dat van alles te maken heeft met hoe vrouwen zichzelf ervaren, andere vrouwen ervaren, anderen ervaren en hoe anderen ons persoonlijk en als groep ervaren.

Als je als meisje geboren wordt is het afhankelijk van je omgeving van wat je eerste indrukken zijn. Welke boodschappen krijg je mee, wat wordt aangemoedigd, wat wordt afgekeurd. Voor meisjes en jongens is dit verschillend. Onze opvoeders hebben deze beelden ook meegekregen en geven dat door aan hun kinderen. Als meisje heb je over het algemeen minder mogelijkheden om je anders te gedragen als de stereotypen voorschrijven dan jongens. Op de crèche en op school zet dit verschillende verwachtingspatroon zich voort. Bij de beroepskeuze is de keuze van meisjes over het algemeen beperkter en komen daardoor later in de zgn. vrouwenberoepen terecht waar de lonen lager ligger dan bij de zogenoemde mannenberoepen. 

Het verband tussen beeldvorming en economische zelfstandigheid 

Door het toekennen van verschillende waarden en normen aan meisjes en jongens, en het benadrukken van verschillende verwachtingen in de toekomst voor meisjes en jongens, ontstaan al op vroege leeftijd grote verschillen in wat meisjes en jongens op latere leeftijd van zichzelf en van elkaar verwachten. Vrouwen zorgen vooral, in hun werk en gezin, mannen verdienen het inkomen voor zichzelf en het gezin. Omdat een betaalde baan in onze maatschappij belangrijker wordt gevonden dan de zorg voor een gezin, zijn er grote verschillen in aanzien en macht tussen mannen en vrouwen.

Mannen hebben in principe een enkelvoudig taak, namelijk geld verdienen, vrouwen hebben tegenwoordig een dubbele taak, namelijk de zorg voor het gezin en het inbrengen van inkomen. Deze dubbele belasting van vrouwen brengt met zich mee dat het voor vrouwen veel moeilijker is om economisch zelfstandig te zijn. 

Zijn vluchtelingen belangrijker dan vrouwen?

Het blijft een schrijnende situatie. Vrouwen vragen al heel lang aandacht voor een belangrijk probleem, namelijk straatintimidatie waar veel vrouwen zich door bedreigd voelen en vrouwen belemmert in hun bewegingsvrijheid. Maar het probleem wordt niet serieus genomen, het staat niet op de politieke agenda.

Nu de aanrandingen in Keulen aan vluchtelingen worden toegeschreven, voelen mannen in de politiek zich bedreigd. Ze zijn bang dat Keulen extreem rechts in de kaart zal spelen en veel aanhang zal krijgen. Reden om deze gebeurtenis te verzwijgen, men is bang voor het eigen hachje. Wat het met de bedreigde en aangerande vrouwen heeft gedaan is niet belangrijk. Toen de publiciteit op gang kwam ging het vooral over de ‘daders’ en de politiek wringt zich in allerlei bochten om duidelijk te maken dat ze zich serieus over het vluchtelingenprobleem buigen. Vrouwen en meisjes worden opeens naar voren geschoven, want zij moeten 'beschermd' worden. In feite worden ze in de vluchtelingendiscussie ‘gebruikt’ als argument om het ‘probleem’ van de grote aantallen vluchtelingen aan te kaarten. 

Pas begin februari kwam er meer aandacht voor meisjes en vrouwen in de openbare ruimte.