Verzet tegen seksistische reclame in Nederland vanuit de vrouwenbeweging

Actiegroepen sinds 1974

In de hoogtijdagen van de Tweede Feministische Golf werd in 1974 de landelijke Meld- en Regelkamer MERK opgericht. In 1992 volgde de Vrouwenaktiegroep Spuugzat en in 1999 Zij/Hij in Beeld. Deze groepen hebben nooit veel bekendheid gekregen en zijn in de vergetelheid geraakt. 

Meld- en Rekenkamer (MERK)
Organisatie die van 1974 tot 1991 actie voerde tegen seksistische en discriminerende beelden in de media. Pleitte onder andere voor een herziening van de Reclamecode.
De groep ontstond vanuit Man Vrouw Maatschappij (MVM) regio Twente. Doel was het reageren op uitlatingen in de media die volgens MERK discriminerend waren voor mannen en vrouwen ten opzichte van elkaar. MERK voerde actie tegen seksistische en discriminerende beelden in de media.  Ze stuurde ingezonden brieven naar kranten, bestookte reclamemakers met kritiek, reageerde op discriminerende personeelsadvertenties en hield lezingen. Eind 1986 staakte MERK haar werkzaamheden grotendeels.
 
Vrouwenaktiegroep Spuugzat
Opgericht in april 1992 uit onvrede met en als protest tegen de toenemende vrouwonvriendelijke en seksistische reclame. Niet  officieel opgeheven. Bij Atria is een archief is aanwezig tot 1995. 
In het archief zitten o.a. de stukken betreffende acties zoals tegen de reclame van Benetton en Mazda en tegen een kunstwerk van Inez van Lamsweerde 1992-1995; stukken betreffende het kort geding, aangespannen door Blijf van m'n Lijf tegen Multi Magazines, uitgeefster van het blad Rails dat gratis in de trein beschikbaar is voor reizigers, vanwege de daarin gepubliceerde fotoreportage 'Dressed to kill' 1992; stukken betreffende de bezetting van het kantoor van en ingediende klachten bij de Reclame Code Commissie 1991-1993; stukken betreffende de internationale protestdagen tegen geweld tegen vrouwen gehouden op 25 november 1991 en 1992; stickers.
 
Zij/Hij in Beeld

Werkgroep, later een stichting die van eind jaren negentig tot 2009 de stereotiepe beeldvorming over mannen en vrouwen aan de kaak wilde stellen, zodat duidelijk werd welke werking en gevolgen deze beeldvorming kan hebben. Lees hun Nieuwsbrief 1 en 2.

 

Huidig verzet tegen seksistische reklame 

Als een van de weinige groepen hebben de Jonge Socialisten van de PvdA, op verzoek van Minister Busschemaker, een filmpje gepubliceerd op 27 februari 2016. Op 8 september waren er 179 reacties.
Het is op hun website aangekondigd als politieke actie over emancipatie. Echter … op de homepage van de jonge socialisten staat emancipatie NIET bij de standpunten genoemd. Is deze video een eenmalige actie?
 

     

Jet Bussemaker: ‘Dagelijks seksisme is geen grapje’

28 februari 2016, door Els Anker, in de Metro.

Vrouwen krijgen soms oordelende of denigrerende opmerkingen die stereotypes in stand houden of versterken. Dat schrijft minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) zondag. „Seksisme is aan de orde van de dag”, aldus Bussemaker.

Ongelijkheid
Om alledaags seksisme onder de aandacht te brengen, is de minister samen met de Jonge Socialisten en het VIP-Netwerk (Vrouwen in de PvdA) de actie #geengrapje gestart. Op sociale media spreken mensen zich uit tegen ongelijkheid en delen zij voorbeelden van dagelijks seksisme.

'Ingebakken patronen en stereotypes zijn hardnekkig', aldus Bussemaker. 'Nog steeds verdienen vrouwen in Nederland gemiddeld bijna 20 procent minder dan mannen. Nog steeds is nog maar de helft van alle vrouwen in Nederland economisch zelfstandig.'

Slachtoffer
'Wat mij betreft is juist als het gaat om de gelijke behandeling van mannen en vrouwen nog veel werk te doen en een wereld te winnen', aldus Bussemaker. 'Dat laat zich niet allemaal vangen in wet en regelgeving, veel hangt af van simpelweg doen.' Toch is niet iedereen te spreken over het initiatief.