Duitse wet inzake aanranding ingrijpend verandert naar aanleiding van Keulen, 7 juli 2016
 

Straatintimidatie

Via Facebook en Twitter hebben we dit voorjaar de nodige aandacht besteed aan straatintimidatie, ongewenste seksuele aandacht in de openbare ruimte. In Nederland is daar weinig aandacht voor, in andere landen is dat wel anders en is het dikwijls strafbaar.
 
Wat is het eigenlijk, straatintimidatie
Komt straatintimidatie wel voor in Nederland? Veel mensen, ook vrouwen, vinden dat naroepen, sissen, in de billen knijpen niet zo ernstig is, een spelletje van jongens, daar moet je als vrouw maar tegenkunnen. 
In het buitenland wordt daar wel anders tegenaan gekeken en is het in een aantal landen strafbaar. Het wordt gezien als negatieve beeldvorming van vrouwen, een uiting dat vrouwen minderwaardig zijn. Straatintimidatie gaat over machtsverschillen, en wordt daarom als een serieus probleem gezien. Het verhinderd sexegelijkheid. 
 
Mythen en tips
Veel mannen , en ook redelijk wat vrouwen, denken dat vrouwen de zogenoemde 'lichte vormen' van straatinitmidatie zoals naroepen, sissen, en aanrakingen in de openbare ruimte niet erg vinden. Sterker nog, het zelfs wel leuk vinden. Een aantal mythen zijn geïnvertariseerd met een toelichting van hoe het vrouwen beïnvloed. En een er zijn een aantal tips van hoe je met ongewenste intimiteiten kunt omgaan. 
 
Wat gebeurd er bij de VN, EU en in andere landen?
In de landen waar straatintimidatie strafbaar is, hebben over het algemeen de vrouwen zelf aktie ondernomen. B.v. door op het juiste moment video's te maken en dit breed in de politiek en pers aan te kaarten. 
In de VS is sinds 2008 een website met de naam: 'Stop Street Harassment'. Zij gaan ervan uit dat straatintimidatie sekse gelijkheid verhinderd. Ze hebben contacten in 30 landen die maandelijks rapporteren, een boek uitgegeven en schrijven artikelen. 
De Campagne 'WE CAN end all violence against women'. Het opvallende is dat geweld niet alleen gedefinieerd wordt als lichamelijk en psychisch geweld, maar ook als economisch geweld. Ze zijn vanaf 2004 actief.
Lancering van de HeForShe Campagne door de VN-vrouwen op 20 september 2014. Deze campagne richt zich vooral op mannen en jongens om hen te betrekken bij het bereiken van sekse gelijkheid en vrouwenrechten door hun aan te moedigen aktie te ondernemen tegen ongelijkheid waar vrouwen en meisjes tegenaan lopen. Hun motto is: 'Wat we delen is krachtiger dan wat ons verdeelt'.
 
Zijn er in Nederland initiatieven? 
Jazeker, maar deze initiatieven lopen niet zo goed en worden ook niet door de overheid ondersteund.
1. Het Burgerinitiatief Straatintimidatie dat 40.000 handtekeningen nodig heeft om het onderwerp op de agenda in de Tweede Kamer te zetten. Het burgerinitiatief loopt al sinds augustus 2014, en er zijn nog maar 24000 handtekeningen binnen. Onbegrijpelijk dat niet iedereen tekent, dus vrouwen én mannen, terwijl er zoveel aandacht in de pers aan is besteed. 
2. In 2012 is in de Tweede Kamer door de PvdA een motie ingediend. Maar het kwam niet tot een wetsvoorstel omdat dit juridisch te ingewikkeld zou zijn. 
3. Gescheiden voorlichtingslessen over seksualiteit voor meisjes en jongens, vanaf 2009 ontwikkeld door Pretty Woman in de provincie Utrecht. 
4. Amsterdam en Rotterdam lopen vooruit op landelijk beleid, o.a. door een nota te schrijven. Ze zijn nu bezig om te kijken wat er daadwerkelijk mogelijk is. 
5. Deelname aan de We Can Campagne, inspirerend om iets te ondernemen.
6. Ondersteuen van de campagne van HeForShe.
 
Kunnen mannen en jongens een bijdrage leveren? 
Ja, door het onderkennen dat er een probleem is, vooral voor meisjes en vrouwen. Maar in feite is het ook een probleem voor mannen. 
Wat kan de bijdrage zijn van mannen en jongens?
- aktief in grijpen bij ongewenst gedrag op straat, in het openbaar vervoer, op het werk en in de huiselijke kring, het vrouwen niet alleen te laten opknappen. 
- initiatieven door vrouwen moreel en financieel steunen. 
- erkennen dat er machtsverschillen zijn en hier iets tegen te doen. 
- het burgerinitiatief straatintimidatie tekenen. 
- changemaker te worden bij WE CAN.
- actief worden bij HeForShe, waar ondersteunig van mannen wordt gevraagd voor seksegelijkheid en het empoweren van vrouwen. In Nederland hebben zich 544 vrouwen en 3582 mannen(!) aangemeld.
- meer geld genereren om de voorlichtingslessen van Pretty Woman te betalen voor zowel meisjes als jongens.  
 
Algemeen: Deelname aan internationale anti-straatintimidatie week van 10 tot 16 april 2016, georganiseerd door de groep Stop Street Harassment SSH. Het is de week van de bewustwording. 
In 2014 deden 25 landen mee, waaronder al onze buurlanden. Nederland heeft nog nooit meegedaan.