Wat is het eigenlijk, straatintimidatie

Facebook nr 3, gepubliceerd op 4 februari 2016

Wat is het eigenlijk, straatintimidatie? En waarom is het geen spelletje? SSH-website VS
 
Straatintimidatie wordt over het algemeen gezien als onschuldig, maar in werkelijkheid veroorzaakt het dat vrouwen zich onveilig voelen op straat, of op haar minst af en toe.
Is dan elke belangstelling van mannen naar vrouwen grensoverschrijdend? Nee, gelukkig niet. Maar wanneer het contact niet wederzijds is, ongevraagd, het aandringen niet ophoudt, een vrouw aangeeft dat ze het niet wil, dan gaat het te ver.
Contact leggen is geoorloofd, maar als het contact niet wederzijds is en dat uit de context duidelijk is, dan wordt er een grens ovenschreden. 
 
Mensenrechten en beeldvorming
Hoe komt het dat vooral vrouwen met straatintimidatie te maken hebben?
Voor een belangrijk deel wordt het veroorzaakt door de beeldvorming van mannen over vrouwen. Mannen worden gezien als invloedrijker en machtiger dan vrouwen: ze zijn rijker, hebben meer rechten, hebben hogere en invloedrijkere posities, bepalen vooral de politieke agenda. Weliswaar gelden mensenrechten voor iedereen, in de praktijk is dit maar gedeeltelijk het geval. Zaken als gelijke kansen, gelijke beloning, gelijke verdeling van zorg en inkomen, gelijke waardering voor vrouwen- en mannenactiviteiten …. het maakt nog veel uit of je vrouw of man bent. Hierdoor ontstaat bij individuele mannen het beeld dat vrouwen minderwaardig zijn, en dus hoef je geen rekening met ze te houden, hoef je hun wensen niet serieus te nemen.
 
Waarom is het stoppen van straatintimidatie eigenlijk belangrijk?
Zolang mannen doorgaan met straatintimidatie, en er niet serieus tegen wordt opgetreden, is er geen sprake van werkelijke gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Het is dus zaak om te investeren in het tegengaan van straatintimidatie door de politiek, rechters en politie.
In veel landen zijn video’s gemaakt door vrouwen over lastiggevallen worden op straat. Dat is opvallend genoeg nog niet in Nederland gebeurd!
 
Komt straatintimidatie in Nederland minder of niet voor?
In het praatprogramma van Pauw begin november 2015 vertelde een vrouw dat ze is aangerand door een man die ze tijdens een avondje uit ontmoette en die met haar mee naar huis kwam. Daarop volgde een reactie op Twitter Wie gaat er nou zo’n dikke zeug aanranden #sterkverhaal. Deze onaardige tweet raakt een kern van het debat over seksueel geweld en seksuele intimidatie, dat na de uitzending is opgelaaid.
Nadat zij haar verhaal deed waren er mensen die haar naïviteit verweten of niet geloofden, maar er waren vooral opmerkelijk veel mensen die hun eigen, soortgelijke ervaring deelden. De vrouw in kwestie bedacht met enkele anderen een online actie: #zeghet. Duizenden mensen deelden de afgelopen dagen met die hashtag ervaringen. Van die man in het café, die ongevraagd aan billen of borsten zit. En nog veel kwalijker: over een verkrachting waar het slachtoffer zichzelf voor schaamt.
Over dit voorval werden er Kamervragen gesteld waarna er vervolgens niets mee gebeurd.
plaatje  Wissel     Factsheet-seksueel-geweld-3febr16.jpg
 
Straatintimidatie verhinderd sexe gelijkheid.
In andere landen wordt straatintimidatie als een serieus probleem gezien.
Stop Street Harassment (SSH) is bijvoorbeeld een organisaties die zich toelegt op het documenteren en het stoppen van straatintimidatie. Ze begonnen al in 2008 met een blog.
Ze gaan ervan uit dat straatintimidatie sexe gelijkheid verhinderd. Omdat straatintimidatie vaak een onzichtbaar probleem is (vooral voor mensen met macht) en het vaak wordt weggezet als een kleinigheidje, een grap of de fout van de lastiggevallen persoon, ligt de primaire nadruk van de SSH nu op het documenteren van het probleem en het laten inzien waarom het een schending is van de mensenrechten wat moet worden aangepakt. Ze hebben contacten in 30 landen en 15 correspondenten die maandelijks rapporteren en een boek uitgegeven. Geven interviews en schrijven artikelen in kranten.
 
Van 10 tot 16 april 2016 is de internationale anti-straatintimidatie week.