Facebook nr 4, gepubliceerd op 12 februari 2016

 

Wat doen andere landen om straatintimidatie aan te pakken? Waarom wel in België, Frankrijk en Portugal, en zelfs in Peru en Argentinië, en waarom niet in Nederland? In Kosova heeft de vrouwenbeweging net een groot onderzoek afgerond.

http://nieuws.vtm.be/binnenland/201209087644-lokboetes-bestraffen-seksuele-intimidatie-op-straat 

België
In België is sinds 2014 wel een wet tegen seksisme van kracht. Een seksistisch gebaar of een seksistische handeling kan een boete van maximaal 1000 euro of een jaar cel opleveren.
 
Brussel kent sinds 2012 boetes van 250 euro voor straatintimidatie, maar die worden vooral uitgedeeld aan mensen die de politie beledigen. De discussie over seksuele intimidatie van vrouwen op straat was daar opgelaaid toen een Belgische filmmaakster het probleem aankaartte in een documentaire.   
 
                     Femme de la Rue: sexism on the streets of Brussels, Engels ondertiteld
 
Ook in Mechelen zijn afgelopen zomer 2012 twee zogenaamde lokboetes geschreven. Dat zijn boetes die agenten in burger geven aan mannen die vrouwen seksueel intimideren of lastigvallen op straat. De agenten hebben ook heel wat mannen aangesproken op hun gedrag, zonder hen te bekeuren. Burgemeester Somers vindt het zinvol om de actie voort te zetten. http://nieuws.vtm.be/binnenland/201209087644-lokboetes-bestraffen-seksuele-intimidatie-op-straat
Een duidelijk signaal dat seksuele intimidatie niet door de beugel kan. Alleen is het de vraag of het wel de goede manier is om een signaal af te geven? Sommige mensen vinden het een prima plan, anderen zeggen dat er beter voorlichting kan worden gegeven. Wat vind jij? Moet er worden beboet of moet er juist voorlichting gegeven worden? Is een  combinatie van beiden een goede optie of misschien iets totaal anders?
 
Frankrijk
Vrouwen naroepen strafbaar in Frankrijk
De regering heeft een wet goedgekeurd die seksuele intimidatie strafbaar maakt.
1 augustus 2012, http://nieuws.marokko.nl/22581/vrouwen-naroepen-strafbaar-in-frankrijk
Daarmee hoopt het parlement een einde te maken aan de problematiek die al tientallen jaren speelt in Frankrijk. In de wet wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van seksuele intimidatie. In het lichtste geval gaat het om het vertonen van gedrag of het maken van opmerkingen die een schending zijn van iemands waardigheid en die leiden tot een intimiderende of vijandige situatie. 
 
In zwaardere gevallen gaat het om het uitoefenen van zware druk met als doel een seksuele handeling gedaan te krijgen, voor de dader zelf of voor een derde partij. Op het overtreden van de wet staat een maximale celstraf van twee jaar en een boete van dertigduizend euro. Als het gaat om een situatie waarin de verdachte macht heeft over zijn slachtoffer, het slachtoffer jonger dan 15 jaar is of wanneer meerdere mensen deelnemen aan de seksuele intimidatie kan een celstraf van maximaal drie jaar worden opgelegd en kan de boete oplopen tot 45 duizend euro. 
 
Onder de nieuwe wet is ook de bescherming tegen seksuele intimidatie op het werk, op school of tijdens sollicitatiegesprekken uitgebreid. De Assemblée Nationale nam de wet aan, nadat de senaat eerder op de dag al had ingestemd met het wetsvoorstel. Twee maanden geleden verklaarde een rechtbank een eerdere wet ongeldig, omdat die te vaag zou zijn en vrouwen geen bescherming bood. 
 
Portugal
Sinds kort is ook in Portugal straatintimidatie strafbaar. Verbaal seksuele misbruik wordt bestraft met maximaanl 120 euro of met een jaar gevangenisstraf. Mondelingen seksuele voorstellen worden als een misdrijf opgevat. 
 
Peru
Peru, 5 maart 2015, tot 12 jaar gevangenisstraf
Seksuele intimidatie en mishandeling is ook strafbaar op straat, in de publieke ruimte, en in het openbaar vervoer. De wet definieert seksuele mishandeling als: “physical or verbal conduct of sexual nature or connotation by one or more persons against another or others who do not wish or reject such behavior as affecting their dignity and their fundamental rights,” (fysiek of verbaal gedrag van seksuele aard of gevoelswaarde door één of meerdere personen tegen een ander die dit niet wil of dit gedrag afwijst omdat het haar waardigheid en haar fundamentele rechten aantast)
De wet is bedoeld om vooral vrouwen te beschermen. De aanleiding was dat een bekende actrice bij een bushalte werd aangevallen en dat werd opgenomen. Na deze video kwam er veel meer bewustwording over straatintimidatie en vond men dat vrouwen beschermd moesten worden.
 
Argentinië
Sinds 27 april 2015 ligt er een voorstel om straatintimidatie te beboeten. En om een nationale week in de stellen tegen straatintimidatie.
“The purpose of the bill is to kickoff a cultural shift, so that woman will no longer be objectified”.
“The eradication street harassment depends on a cultural shift; that both men and women internalize the violence involved in this sort of harassment, and awareness is raised about the intimidation it produces.”
“Street harassment should be considered a crime, because women should not be intimidated and harassed. It does not only have to do with our privacy but also in the way it limits our free movement.”
 
Kosova
Onlangs publiceerde het Kosovo Vrouwen Netwerk op 24 februari 2016 het eerste nationale rapport over seksuele intimidatie. Uit het onderzoek komt naar voren wat kosovo-vrouwen altijd al hebben geweten: straatintimidatie beïnvloed het leven van vrouwen in heel Kosovo. 
Hoewel de meeste Kosovonaren weten dat straatintimidatie schadelijk is, denkt nog 40 procent van de mannen en vrouwen dat jonge vrouwen het leuk vinden. De meerderheid van de Kosovonaren denkt dat de kleding en het gedrag van vrouwen straatintimidatie veroorzaakt, en niet dat onze kultuur is gebaseerd op het mannelijk recht.  
 

“The Kosova Women's Network recently published the country’s first national report on sexual harassment, and the research shows what Kosovar women have always known: street harassment affects women across Kosovo, regardless of geographical location, ethnicity, sexual orientation, and able-bodiedness.

Although most Kosovars know that sexual harassment is harmful, a disturbing 40 percent of both men and women think that young women actually enjoy being harassed. The majority of Kosovars still think that women’s dress and behavior causes sexual harassment, and not our country’s culture of male entitlement."