Gepubliceerd 6 mei 2016
 

Hoe reageer je op de zogenoemde ‘lichtere vormen’ van straatintimidatie?

 
Straatintimidatie is een verzamelnaam voor de vele gradaties van onaangenaam gedrag van mannen naar vrouwen in de openbare ruimte, zoals
- ongewenste seksuele aandacht zonder aanrakingen:  naroepen, fluiten, sissen, seksuele toespelingen.
- ongewenste seksuele aandacht mét aanrakingen:  arm om schouder slaan, billen en borsten aanraken, knijpen
- aanranding, verkrachting, fysiek geweld
 
De eerste twee vormen van straatintimidatie lijken tamelijk onschuldig, maar is dat ook zo?
Voor aanranding, verkrachting en fysiekgeweld zijn tegenwoordig duidelijke regels gesteld en kun je aangifte doen. Hoewel de drempel om aangifte te doen hoog is en het moeilijk is om een en ander te bewijzen, geeft het toch een gevoel van bescherming, de ander kan niet straffeloos z'n gang gaan.
 
Hoe reageer je op de zogenoemde ‘lichtere vormen’ van straatintimidatie?
Voel je je bedreigd? Ga je ’s avonds de straat niet meer op? Ga je niet alleen in het bos te wandelen?
Hoe reageer je op het moment zelf? Hiervoor zijn 12 tips opgesteld.
Wat vinden wij ervan? Zijn deze tips bruikbaar in de praktijk?

 

12 Tips voor wanneer je wordt lastiggevallen:

 1. Benoem het gedrag en zeg dat het verkeerd is. Zeg bijvoorbeeld: “Fluit niet naar me, dat is lastigvallen” of “Kom niet aan mijn achterwerk, dat is seksuele intimidatie”.
 1. Vertel duidelijk wat je wil. Zeg bijvoorbeeld: “Ga uit mijn buurt” of “Hou op met mij aan te raken” of “Ga ergens anders staan”.
 1. Deel mee wat je te zeggen hebt en vraag het niet. Zeg bijvoorbeeld: “Laat me met rust” en niet: “Wil je me alsjeblieft met rust laten?”  Lees ook tip 4 t/m 12 hieronder.
  1. Heb steeds een boodschap klaar die je kan gebruiken tegen degene die je lastig valt zoals: “Stop met vrouwen lastig te vallen. Ik vind het niet leuk. Niemand vindt dat leuk. Toon wat respect.” Spreek op een neutrale maar assertieve toon.
  1. Gebruik een ABC boodschap (en wees zeer concreet over je A en C ): vertel de lastigvaller wat het probleem is en het effect ervan en wat je wil. Hier is een voorbeeld: “Wanneer je kusgeluiden maakt naar mij, geeft mij dit een ongemakkelijk gevoel. Ik wil dat je vanaf nu zegt: “dag mevrouw”, als je tegen me spreekt.”
  1. Identificeer de belager: “Jij daar in je gele T-shirt, raak mij niet aan” (dit is zeker nuttig als jij en jouw belager ergens zijn waar andere mensen omheen staan).
  1. Val het gedrag aan, niet de persoon. Zeg wat je niet leuk vindt aan wat ze doen ( “Je staat te dichtbij”) in plaats van hen te beschuldigen als persoon (“Je bent een idioot”).
  1. Gebruik de “Damesmanieren Methode” en vraag de lastigvaller zoiets als “Excuseer, ik kan niet geloven dat je dat zegt” of “Je verwart me met iemand anders als je denkt dat je zo tegen me kan spreken” gecombineerd met gechockeerde gezichtsexpressies, ontzetting en afgrijzen.
  1. Stel een Socratische vraag zoals “Dat is zo interessant, kan je even uitleggen waarom je denkt dat je je hand op mijn been kan leggen?”
  1. Als de lastigvaller in een auto zit, schrijf de nummerplaat van de auto op. Zelfs als je het niet kan zien, doe alsof je het opschrijft om de lastigvaller af te schrikken en te doen stoppen. Als de lastigvallers agressief zijn of bedreigingen uiten en je het nummerplaat opschrijft, kan je dit rapporteren aan de politie.
  1. Koop een notitieboekje en schrijf in vette letters op de omslag “Seksuele intimidatie op straat”. Haal het notitieboekje uit wanneer je wordt lastiggevallen en vraag de lastigvaller om zichzelf te herhalen zodat je het kan neerschrijven. Maak er een grote show terwijl je de datum vraagt, het uur en de locatie enz. Als ze vragen waarom je die dingen neerschrijft, kan je zeggen dat je een databank bijhoudt van seksuele intimidatie op straat.
  1. Vertel de lastigvaller dat je een onderzoek leidt over lastigvallen op straat. Pak een notitieboekje en stel hem vragen zoals “Hoe vaak doe je dit?” of “Hoe kies je je slachtoffer?” of “Is het waarschijnlijker dat je dit doet als je alleen bent of als je met vrienden bent?” of “Praat je over mensen die je lastigvalt met je moeder, zus of vriendinnen?”.

Polls

Er zijn een aantal vragen gemaakt met een toelichting, die nog niet gepubliceerd zijn bij de 'Polls'.

Straatintimidatie 1

Toelichting: Het passief ondergaan en vluchtgedrag zijn akelige ervaringen. Daar voel je je vaak niet goed bij, zeker niet als het vaak gebeurd. Het beïnvloed je bewegingsvrijheid.

Poll  #1.  Tegen straatintimidatie is niets te doen, je kan het maar het beste laten gebeuren en weglopen. Wat doe jij?

- negeren, het laten gebeuren
- loop door en zeg niets
- ga schelden
- kwaad worden, zeker bij een aanraking.

************************************************** 

Straatintimidatie 2

Toelichting:
Veel vrouwen realiseren zich niet dat iedereen het recht heeft om zich veilig te voelen in afwezigheid van geweld. In nogal wat culturen wordt geweld als normaal beschouwd. In de Pacific is dat bijvoorbeeld zo. Vanuit de Verenigde Naties hebben vrouwen een Toolkit samengesteld om projecten op te zetten om het geweld tegen vrouwen te beëindigen. ‘Many women in de AsiaPacific see violence as a normal part of their lives. I don’t think they realise that we all have the right to feel safe and live free from violence.’ (Veel vrouwen in Zuid-Oost Azië beschouwen geweld als een normaal onderdeel van hun leven. Ik denk niet dat ze zich realiseren dat ze het recht hebben om zich veilig te voelen, zonder geweld). De Toolikit is in heel begrijpelijk Engels geschreven en zeer de moeite waard om te lezen.
 

Poll  #2.  Straatintimidatie is een normaal onderdeel van het leven

Mee eens / Niet mee eens / Weet niet
**********************************************
 
Straatintimidatie 3
 

Toelichting:  Lees de 12 tips om met lichte vormen van straatintimidatie om te gaan. Welke tips passen bij jou?

Poll  #3.  De meeste vrouwen voelen zich overvallen als ze worden nagefloten, als er wordt gesist of als ze worden aangeraakt en kunnen niet ter plekke adequaat reageren.

Mee eens / Niet mee eens /Weet niet
***************************************************
 
Straatintimidatie 4
 
Toelichting: Het is beter als mannen afkeurend reageren op intimiderend gedrag naar vrouwen toe, dan zouden vrouwen veel minder last hebben van straatintimidatie. In culturen waar mannen niet toestaan dat vrouwen worden lastig gevallen, en waar deze mannen ‘gestraft’ worden met b.v. sociale uitsluiting, zijn veel minder aanrandingen en verkrachtingen.
 

Poll  #4.  Je kunt van mannelijke voorbijgangers niet verwachten dat ze het voor je opnemen

Mee eens / Niet mee eens /Weet niet