http://www.vn-vrouwenverdrag.nl
 
 Week 6-17   VN-Vrouwenverdrag - Congres - 10 febr 2017
 

Twitter:

Om meer bekendheid te geven aan het VN-Vrouwenverdrag heeft het ministerie van OCW op 9 februari 2017 een congres georganiseerd.
 

Facebook:

Congres over het VN-Vrouwenverdrag om de bekendheid van de aanbevelingen van het CEDAW comité aan de Nederlandse regering te vergroten.

Om meer bekendheid te geven aan het VN-Vrouwenverdrag heeft het ministerie van OCW op 9 februari 2017 een congres georganiseerd. Als een soort afscheid van Jet Bussemaker, onze minister van emancipatie?

Wat ging eraan vooraf
In het najaar 2016 werd op 18 november het beleid van de Nederlandse overheid geëvalueerd op het emancipatiegehalte door de CEDAW (Commitee on the Elimination of Discrimination), een internationaal gezelschap van deskundigen die alle 27 lidstaten van de EU toetst of zij het VN-Vrouwenverdrag wel naleven.
Dit verdrag is 18 december 1979 opgesteld en beschrijft wat discriminatie van vrouwen inhoudt en wat regeringen moeten doen om discriminatie te bestrijden en de positie van vrouwen te verbeteren.
Nederland heeft 18 augustus 1991 het verdrag ondertekend, waardoor zij zich verplicht zich aan het verdrag te houden. Iedere vier jaar moet de regering een verslag inleveren met wat er op emancipatiegebied is verbeterd, en wordt dan na een paar maanden hierover aan de tand gevoeld.
In Nederland is nog heel wat te doen op emancipatiegebied en de CEDAW komt met vele aanbevelingen.

Op de conferentie blijkt dat er geen vertaling is van het verslag, ondanks het verzoek van het CEDAW-Comité om de Conclusies en Aanbevelingen breed te verspreiden in de officiële talen van het land. De Directie Emancipatie van het ministerie van OC&W is namelijk bang dat er interpretatieverschillen zouden ontstaan. De regering van Curaçao heeft echter snel uitvoering gegeven aan deze aanbeveling van het Vrouwenrechtencomité van de VN.

Lees ook de kritische inleiding op de conferentie door de voorzitter van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag Leontine Bijleveld.