Week 11-17   VN-Vrouwenverdrag - Economische aanbevelingen, 17 maart 2017

 

Twitter:

Het CEDAW-Comité volgt landen of ze het VN-Vrouwenverdrag nakomen. Zo niet, dan worden ze daartoe aangespoord.

 

Facebook:

Wat is het belang van de CEDAW? Dit Comité volgt landen of ze het VN-Vrouwenverdrag nakomen. Zo niet, dan worden ze daartoe aangespoord.

 

Elke vier jaar is een land verplicht een rapportage te schrijven over of er vooruitgang is geboekt op het gebied van gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Met het CEDAW-Comité wordt dit in één of twee dagen besproken tijdens een zogenoemd 'constructieve dialoog'. Het CEDAW stelt een Landencommentaar op met positieve punten, punten van zorg en geeft aanbevelingen.

De aanbevelingen zijn niet juridisch bindend, maar een land wordt wel geacht de aanbevelingen op te volgen omdat zij het VN-Vrouwenverdrag heeft geratificeerd.

 

Hoewel Nederland in 1980 het VN-Vrouwenverdrag heeft ondertekend, duurde het nog tot 1991 voordat het parlement met het verdrag instemde. Hierbij werd ook afgesproken om enkele diepergaande onderzoeken te doen, zoals over stereotype rolpatronen in het onderwijs en over de betekenis van artikel 5a van het verdrag voor het uitbannen van structurele 'genderdiscriminatie'.

 

In november 2016 is de 6de rapportage (2014-2018) van Nederland besproken met o.a. Jet Bussemaker. Er waren nogal wat 'zorg'punten en aanbevelingen en het Comité vraagt de Nederlandse regering om tussentijds (vóór november 2018) te rapporteren over bv. genderstereotypen en een betere dataverzameling van alle vormen van geweld tegen vrouwen en de bestrijding van zwangerschapsdiscriminatie.