Week 7-17   VN-Vrouwenverdrag - Economische aanbevelingen, 17 febr 2017

 

Twitter:

In het VN-Vrouwenverdrag uit 1979 staan enkele economische aanbevelingen die van belang zijn voor vrouwen ná echtscheiding. O.a. in Artikel 16c en 11

 

Facebook:

In het VN-Vrouwenverdrag uit 1979 staan enkele economische aanbevelingen die van belang zijn voor vrouwen ná echtscheiding.

Artikel 16c geeft expliciet aan dat mannen en vrouwen op basis van gelijkheid dezelfde rechten en verantwoordelijkheden hebben tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.

 

Artikel 16 gaat over gelijke rechten inzake huwelijks- en familiebetrekkingen

De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie jegens de vrouw in alle aangelegenheden betreffende huwelijk en familiebetrekkingen uit te bannen’.

Dit is uitgesplitst in een aantal punten, met onder andere: 

Artikel 16g gaat over dezelfde persoonlijke rechten als echtgenoot en echtgenote, met inbegrip van het recht een geslachtsnaam, een beroep en een werkkring te kiezen;

Artikel 16h over dezelfde rechten voor beide echtgenoten met betrekking tot eigendom, verwerving, beheer, bestuur en genot van en beschikking over bezittingen, hetzij om niet hetzij onder bezwarende titel.

 

Artikel 11 gaat over gelijke rechten op arbeid

De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van vrouwen in het arbeidsproces uit te bannen, ten einde vrouwen, op basis van gelijkheid van mannen en vrouwen, dezelfde rechten te verzekeren’.

Ook hier een uitwerking in een aantal punten, plus een aantal maatregelen om deze rechten te verwezelijken.

 

De volledige teksten van deze artikelen 16 en 11