Week 8-17   VN-Vrouwenverdrag - Economische aanbevelingen, 24 febr 2017

 

Twitter:

Heeft het VN-Vrouwenverdrag juridische waarde, zodat vrouwen hun rechten via processen kunnen afdwingen? Nee, helaas, het zijn aanbevelingen. De regering hoeft de aanbevelingen van het CEDAW-Comité niet op te volgen.  

 

Facebook:

Heeft het VN-Vrouwenverdrag juridische waarde, zodat vrouwen hun rechten via processen kunnen afdwingen? Nee, helaas, het zijn aanbevelingen. De regering hoeft de aanbevelingen van het CEDAW-Comité niet op te volgen.
Het Comité kan wel klachten van vrouwen en groepen vrouwen ontvangen en behandelen. Dit is mogelijk sinds 1999. Daarvoor kon het comité alleen rapporteren over de naleving van het Verdrag.

Via het Verdrag van de Rechten van de Mens kunnen rechten worden afgedwongen. Daarvoor is een Hof in Den Haag opgezet waar juridisch bindende uitspraken voor landen worden gedaan. Deze uitspraken moeten worden uitgevoerd.

Waarom dan toch een VN-Vrouwenverdrag opgesteld?
De Verklaring van de Rechten van de Mens bleek niet voldoende te zijn om ook rechten die specifiek op vrouwen betrekking hebben, te waarborgen. Zoals het recht op abortus, het recht van meisjes op onderwijs en het verbod op ontslag bij zwangerschap. Daarom werd op 18 december 1979 tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie jegens vrouwen opgesteld.

Dit verdrag is beter bekend als het VN-Vrouwenverdrag. Het verplicht lidstaten niet alleen om alle vormen van discriminatie van vrouwen uit te bannen, maar het verplicht lidstaten ook om met beleid te komen, op alle gebieden, in het bijzonder op politiek, sociaal, economisch en cultureel gebied, om zodoende de volledige ontplooiing en ontwikkeling van vrouwen te verzekeren.

Het Cedaw-comité betreurt het dat de Nederland in rechtszaken het standpunt innam dat geen beroep kan worden gedaan op het Verdrag. Het betreft bijvoorbeeld de SGP-zaak: deze politieke partij laat geen vrouwen toe op kandidatenlijsten. En kort geleden nog dat zwangere ZZP-vrouwen enkele jaren geen zwangerschapsuitkering kregen vanwege een hiaat in de wetgeving. Ondanks de uitspraken van het Cedaw én van het College voor de Rechten van de Mens vindt de minister dat de adviezen niet bindend zijn. Dit speelt nog altijd.
 
Plaatje. Geen geblinddoekte vrouwe Justitia dit keer: zij strijdt fier met open ogen.