Week 12-17   Netwerk VN-Vrouwenverdrag - Schaduwrapportage, 24 maart 2017

 

Twitter:

Het Netwerk VN-vrouwenverdrag volgt kritisch het beleid van de overheid over vrouwenrechten en schrijft schaduwrapportages voor de CEDAW als ondersteuning van hun werk

 

Facebook:

Het Netwerk VN-vrouwenverdrag volgt kritisch het beleid van de overheid over vrouwenrechten en schrijft schaduwrapportages voor de CEDAW als ondersteuning als ondersteuning voor hun ondervraging van de overheid.

 

De schaduwrapportages worden meestal een paar maanden voordat het CEDAW de desbetreffende minister aan de tand voelt uitgegeven. Het Netwerk kijkt niet alleen of het VN-Vrouwenverdrag wel uitgevoerd wordt, maar ook of de regering de aanbevelingen van de CEDAW opvolgt.

 

En dit valt niet mee, de regering legt vaak adviezen naast zich neer als niet-bindend. Zowel de CEDAW als het Netwerk blijven daarop terugkomen totdat de overheid erop terugkomt. Eigenlijk is het verbazingwekkend dat gelijke rechten voor vrouwen in Nederland nog steeds niet verankerd zijn in de wetgeving en in de praktijk.

 

Het Netwerk wordt gedragen door vele organisaties, meer dan 76 NGO's. Niet alleen door vele vrouwenorganisatie zoals de NVR, Atria, Women Inc en Clara Wichman, maar ook door het COC, FNV, Hivos, Movisie, Tiye en VluchtelingenWerk Nederland.

 

De laatste schaduwrapportage is van september 2016. Helaas vond het ministerie van OCW dat er geen geld was voor een vertaling. Het is een ontluisterende beschrijving van de stand van zaken op het gebied van  vrouwenrechten in Nederland.

 

Plaatje: Betalingsgat-The-Gardian-5januari 2017