Week 9-17   VN-Vrouwenverdrag - Economische aanbevelingen, 3 maart 2017

 

Twitter:

Uitgangspunten van het VN-Vrouwenverdrag staan in artikel 1 tot 5 en het CEDAW houdt toezicht op de uitvoering.

 

Facebook:

Wat staat er in het VN-Vrouwenverdrag en wie houdt controle op de naleving? In artikel 1-5 staan de uitgangspunten en het CEDAW houdt toezicht.

 

Mevrouw mr. R. Holmaat schreef een publicatie over het Vrouwenverdrag tot 2002, wat snel inzicht geeft over de intenties en de naleving van het verdrag in Nederland.

 

Op 18 december 1979 kwam tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het 'Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie jegens vrouwen' tot stand. Dit verdrag - in Nederland meestal aangeduid als 'het VN-Vrouwenverdrag' - verplicht de lidstaten alle vormen van discriminatie van vrouwen uit te bannen. En op politiek, sociaal, economisch en cultureel gebied beleid en wetgeving tot stand te brengen om te verzekeren dat de mensenrechten en fundamentele vrijheden van vrouwen worden gewaarborgd
 
Korte beschrijving van het VN-Vrouwenverdrag