Vooroordelen in vele soorten en maten

Niet alleen vooroordelen ten aanzien van vrouwen, waardoor ze vaak niet kunnen deelnemen aan zogenaamde 'mannen' activiteiten of gewoon worden vergeten, want hun inbreng is toch niet van belang omdat ze gezien worden als te zwak, niet technisch genoeg zijn, minder intelligent zijn, niet genoeg moed hebben, of wat dan ook. 
Ook vooroordelen ten aanzien van ras, waar vrouwen nog meer last van hebben dan mannen.
Vooroordelen worden vanaf de wieg doorgegeven, zoals onderstaand onderzoek bevestigd.
 
 
Onbewuste vooroordelen over racisme bij jonge kinderen.
Werken deze mechanismen ook zo bij het ontstaan van seksisme?
Bekijk de video met zwarte en witte poppen en de reactie van 5-jarigen op vragen
 
   
       3,5 miljoen keer bekeken, 20.000 reacties op gekomen 

 

Black doll/white doll-experiment uit 1939/1940

Sunny Bergman hield op 4 november 2016 de Van der Leeuw-lezing over onbewust racisme bij witte mensen. Hierbij haalde ze een experiment aan dat in 1939/1940 voor het eerst in de VS werd uitgevoerd, en is sindsdien in vele landen herhaald met steeds dezelfde uitkomsten.

In dit zogenoemde Black doll/white doll-experiment worden vragen gesteld aan vijf jarigen over een witte en een zwarte babypop en over getekende cartoonfiguren. In Nederland werd het experiment recent op kleine schaal herhaald met de volgende uitkomsten:

Op de vraag welke pop het slimst was, wees rond de 75 procent van de kinderen naar de witte pop. ‘Omdat ze wit is’, werd er gezegd. Of ‘omdat deze pop een normale kleur heeft.’ Op de vraag welke pop stout was, of straf zou krijgen, wees bijna 80 procent van de kinderen naar de zwarte pop. ‘Die kijkt een beetje bozig!’ zei een kind. Of: ‘Deze baby is stout want hij trekt aan haren.’ En op de vraag welke pop de meeste mensen mooi zouden vinden wees bijna 85 procent naar de witte pop. Er was geen significant verschil in percentages tussen de witte en de donkere kinderen onderling.
Er is gekozen voor jonge kinderen, want zij hebben nog niet geleerd om sociaal wenselijke antwoorden te geven.
 

‘De ouders van de Nederlandse kinderen keken naar het experiment en reageerden vaak gechoqueerd. Het overgrote deel – negentig procent van hen – gaven aan linksgeoriënteerd te zijn. Allemaal gaven ze aan dat ze zich niet bewust of expliciet racistisch zouden uiten. Veel van de ouders vroegen zich vertwijfeld af waar hun kinderen deze waardeoordelen vandaan hadden gehaald.’

Seksisme

Dit belangwekkende onderzoek kan herhaald worden met de invalshoek ‘seksisme’, en zou dan wel eens dezelfde uitkomsten kunnen geven. Dat betekent dat zolang mannen en vrouwen in werkelijkheid niet gelijkwaardig zijn, ook niet in de media, films, reclame, etc, zullen kinderen deze ongelijkheid onbewust oppikken en de impliciete vooroordelen ten aanzien van vrouwen en mannen internationaliseren.

Zowel vrouwen en mannen ondervinden daardoor mogelijk extra problemen in hun volwassen leven: beide geslachten krijgen namelijk een eenzijdige keuze van ontwikkeling voorgeschoteld, die haaks kan staan op hun persoonlijke wensen en mogelijkheden.