Het succes van de voetbalvrouwen gaat maar door, nu genomineerd voor de Joke Smit prijs

 
Facebook 44, gepubliceerd op 3 november 2017
 

Het succes van de voetbalvrouwen gaat maar door, ze zijn voorgedragen voor de Joke Smit prijs.

Stem ook, het kan tot 27 november op de website

De voetbalvrouwen zijn één van de veertig gegadigden voor de aanmoedigingsprijs. De vrouwen zijn voorgedragen door het Nederlandse publiek en zij bepalen via stemmen wie de winnares wordt. Veel genomineerden zijn jonge vrouwen. Deze regeringsprijs zal samen met de oeuvreprijs op 11 december worden uitgereikt door minister Ingrid van Engelshoven (emancipatie) in de Balie, Amsterdam.

De prijs is vernoemd naar feminist, politica en journalist/publicist Joke Smit (1933 – 1981). Met haar artikel ‘Het onbehagen bij de vrouw' (1967), gaf ze precies 50 jaar geleden het startsein voor de tweede feministische golf in Nederland.

De Joke Smit-prijs wordt tweejaarlijkse uitgereikt aan iemand of aan een groep die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de positie van vrouwen in Nederland.

Het gaat om twee prijzen, namelijk:
De oeuvre prijs. Deze prijs gaat naar een succesvolle en belangrijke bijdrage aan de positie van vrouwen in de Nederlandse samenleving. Een persoon of groep levert deze bijdrage tijdens een langere periode. We weten nog niet uit welke vrouwen er gekozen gaat worden. De jury bepaalt de winnaar van de oeuvreprijs. De winnaar ontvangt een kunstwerk en een bedrag van €10.000.
De aanmoedigingsprijs is dit jaar voor het eerst een publieksprijs en wordt bepaald door een online verkiezing. Aan deze prijs is een bedrag van €1000 verbonden.

 

Foto's:

Boven: portret Joke Smit op 11 oktober 1978

Links: Joke Smit (links) ontvangt de Annie Romein-prijs 1979 uit handen van Anneke Reuvekamp.
Het is de eerste keer dat deze prijs wordt uitgereikt en is bedoeld voor schrijfsters wier werk bijdraagt aan de ontplooiing, bewustwording en emancipatie van vrouwen.