Links
 
NVR  |  De Nederlandse Vrouwenraad
 
VVR  |  Vereniging Vrouw & Recht |  Clara Wichman Instituut
 
Atria  |  Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, vroeger het Internationaal Vrouwen Archief 
 
Verwey-Jonker Instituut, onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken
 
Women-Inc | zie ook video bij HOME, over hoe meisjes van 10 tegen hun toekomst aankijken 
 
Vrouwen van Nu | Landelijke vrouwenorganisatie met 550 afdelingen en 47.000 leden  
 
Wouw | Wijze Oude Wijven, zet zich in om de maatschappelijke positie van 50-plus vrouwen te verbeteren