Een eerste impressie van vragen in de Eerste Kamer over de initiatiefwet partneralimentatie.
In de daarop volgende Facebook berichten en Tweets zijn de vragen per partij gegroepeerd en hebben we aanvullende informatie gegeven.
 

P#10  Facebook en Twitter op 24 februari 2019

Eerste stap in de Eerste Kamer: overzicht schriftelijke vragen

De Eerste Kamer is voortvarend aan de slag gegaan. Al op 11 februari kwam het voorlopige verslag van de schriftelijke vragen die de Kamerfracties over de initiatiefwet partneralimentatie hadden ingeleverd. Het wachten is nu op de memorie van antwoord van de initiatiefnemers van de VVD, D66, PvdA en de minister.
 
We zijn verheugd over de ingebrachte vragen en opmerkingen van de Eerste Kamerleden! Ze hebben o.i. goed gekeken naar wat er in het wetsvoorstel staat en daar via hun vragen en commentaar op gereageerd.
Ze komen voor een (groot) gedeelte overeen met de inhoud van de brieven die wij via de NVR gestuurd hebben en gaan er hier en daar nog verder op in.
Zelfs de vraag of er nu wetgeving wordt overwogen voor samenwonenden die uit elkaar gaan!
 
 
Verder vragen
- welke nieuwe schrijnende gevallen zullen er over enkele jaren zijn met 5 jaar partneralimentatie?
- over de mogelijke toename van bijstandsuitkeringen en rechtszaken
- is de huwelijkswet de plek voor een arbeidsemancipatiestreven?
- wordt er gewacht met de verdere behandeling van het wetsvoorstel op de uitkomsten van het IBO-onderzoek?
- welke maatregelen de regering denkt te nemen t.a.v. economische zelfstandigheid en zorgverdeling.
 
En ook: zijn er alternatieven voor partneralimentatie en de opmerking dat partneralimentatie onderdeel hoort te zijn van een breed emancipatiebeleid.
 
Opmerkelijk: GroenLinks en de SP hebben geen vragen ingediend.
 
----------------------------------------------------------------------------------

Tips & Tricks, opgesteld door het ministerie SZW

Via de Werkzorgberekenaar kan je berekenen wat het voor je inkomen betekent als je meer of minder betaald gaat werken.

Als je baby wordt geboren hebben je recht op verlof. Maar niet alleen dan. Ook tot het kind 8 jaar is, kun je via ouderschapsverlof minder uren werken en meer zorgen voor je kind. Overzicht van alle verlofregelingen

Voorbeelden van hoe ouders werk en privé combineren. Een aantal artikelen 

Zwanger of Jonge ouder? Gefeliciteerd! WOWW (Wat Ouders Willen Weten) helpt je graag door de bomen het bos te zien.  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang handige informatie op relevante momenten.