P#2  Facebook en Twitter op 13 sept 18, aandachtspunt 9, op foto Nenita La Rose

Prinssessendag, jaarlijks terugkerend evenement waarin vrouwen hun alternatieve troonrede uitspreken

In aanloop naar Prinsjesdag en de presentatie van de Miljoenennota in de Tweede Kamer, organiseert het Vrouwenpodium - een samenwerkingsverband van meer dan 80 vrouwenorganisaties – haar inmiddels traditionele Prinsessendag op de tweede maandag van september. 
Dit jaar met de primeur van een alternatieve troonrede waarin in prikkelende statements worden voorgesorteerd op een discussie over nieuw beleid gericht op opheffen van de financieel kwetsbare positie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Financieel kwetsbare positie
De alternatieve troonrede wordt, vanaf een troon, uitgesproken door zangeres en filmmaker Rajae El Mouhandiz,  De keynotelezing wordt verzorgd door drs. Wil Portegijs, wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal Cultureel Planbureau en medeauteur van de tweejaarlijkse Emancipatiemonitor. Tot slot zullen lokale, regionale en landelijke politici reageren op de alternatieve troonrede en daarna zal onder leiding van Kim Coppes een discussie met de zaal over de financieel kwetsbare positie van vrouwen op de arbeidsmarkt worden gevoerd.

Nenita La Rose, voorzitter van de NVR, vult de zeven punten uit de Alternatieve Troonrede over financieel kwetsbare vrouwen aan met drie aandachtspunten.
Punt negen gaat over partneralimentatie:
 
‘Een volwaardig pensioen en volwaardige partneralimentatie na echtscheiding om de financiële en economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten.
Er is nu een discussie gaande over een omstreden wetsvoorstel om de duur van partneralimentatie te verlagen van 12 naar 5 jaar …... Niet doen!  Financiële en economische zelfstandigheid zijn een belangrijke basis voor een menswaardig bestaan.’