De plenaire bespreking over het wetsontwerp partneralimentatie was een week vervroegd naar 14 mei door ingrijpen van de Kamervoorzitter van de Eerste Kamer. De stemming is 21 mei
 

P#21  Facebook en Twitter op 19 mei 2019

Steunt de initiatiefwet partneralimentatie op indirecte discriminatie? 

Aan de Eerste Kamerleden hebben we op de valreep, namelijk drie dagen vóór de stemming over het wetsontwerp, nog een mail gestuurd met de volgende tekst:
Van verschillende kanten zijn we door juristen erop geattendeerd dat in deze wet wel eens sprake zou kunnen zijn van indirecte discriminatie. Het is een argument dat bij ons weten nog niet eerder in de vergaderingen en schriftelijke stukken naar voren is gebracht. Verder onderzoek is volgens ons geboden vóórdat er een besluit wordt genomen.
 
Wat betekent indirecte discriminatie?*
Bij deze wetswijziging betekent 'indirecte discriminatie' dat de wet weliswaar neutraal is geformuleerd, maar dat de gevolgen niet neutraal zullen zijn gezien de gangbare verdeling van arbeid en zorg tussen de seksen in Nederland. Het zal vrouwen structureel in veel grotere mate benadelen dan mannen. Veel meer vrouwen zullen door deze wetgeving niet langer een redelijk inkomen hebben terwijl het aantal mannen dat door de wetgeving wordt gedupeerd relatief te verwaarlozen is. Wanneer we in de nabije toekomst gaan tellen onder de mensen die na het ingaan van deze wetgeving gescheiden zijn, dan is het heel waarschijnlijk dat het percentage vrouwen dat door deze wet onder het levensminimum komt, vele malen groter zal zijn dan het percentage mannen.
 
Vertrouwen in de politiek*
De gang van zaken rond dit wetsontwerp heeft ons niet het vertrouwen gegeven dat belangen van vrouwen in de politiek tot dusver veel gewicht in de schaal hebben gelegd. Zwaarder hebben o.a. gewogen de vermindering van het aantal rechtszaken en het belang van (de lobby’s) van mannen. Het argument van de emancipatie heeft misschien nog wel het meest onze verontwaardiging opgewekt. Het heeft ervoor gezorgd dat tegen dit wetsontwerp tot dusver geen ruim verzet is gerezen, maar het zal in het geheel niet aan de emancipatie van vrouwen bijdragen. In tegendeel; deze wetswijziging beschouwen wij als een vorm van indirecte discriminatie.
 
*Uit de brief aan de leden van de Eerste Kamer, initiatiefnemers en minister, 18 mei 2019,
door Myrtille Hellendoorn en Marjan Nieuwenhuis van de werkgroep Economisch Zelfstandig van de WOUW.