De Eerste Kamer kan een wetsvoorstel niet meer wijzigen. Formeel kan de Kamer het wetsvoorstel alleen aannemen of verwerpen. In de praktijk zijn er een aantal middelen (novelle, toezeggingen, moties) om invloed uit te oefenen om het wetsvoorstel aangepast te krijgen.
 
P#5  Facebook en Twitter op 7 januari 2019
 

Het woord is nu aan de Eerste Kamer

De initiatiefwet Partneralimentatie is 11 december 2018 aangenomen in de Tweede Kamer als hamerstuk, dus zonder discussie. Dit betekent dat de Kamerleden, behalve de CU en SGP, akkoord gingen met de vermindering van de duur van de partneralimentatie na een scheiding van 12 naar 5 jaar. Het idee erachter is dat deze wetswijziging vrouwen zal aanzetten eerder om economisch zelfstandig te worden. 

De Eerste Kamer gaat er nu verder over praten.
Een klemmende vraag daarbij is ….. voor wie zal deze wet een vooruitgang zijn?
 
Hoe gaat het verder in de Eerste Kamer?
- Op 18 december 2018 werd door de Kamercommissie Justitie & Veiligheid van de Eerste Kamer de procedure vastgesteld.
- Het begint met de voorbereiding van een schriftelijke behandeling. Maatschappelijke organisaties en burgers kunnen dan nog reacties inleveren bij de Kamercommissie.
- Tot 29 januari kunnen de fracties van de Kamercommissie schriftelijk vragen indienen.
- De vragen worden door de initiatiefnemers beantwoord. Onduidelijk is hoelang ze daar de tijd voor nemen. Vaak duurt dit een maand, maar soms veel langer.
- Afhankelijk van de beantwoording van de vragen kunnen er nog meer schriftelijke rondes volgen.
- Na de schriftelijke voorbereiding wordt aan de Kamer meegedeeld dat het wetsvoorstel gereed is voor behandeling in de plenaire vergadering. Het wordt dan na enige tijd op de agenda gezet.
 
De openbare behandeling vindt plaats in twee rondes (termijnen). In de eerste termijn spreken eerst de betrokken Kamerleden. Zij doen dit namens hun fractie. Daarna antwoordt de bewindspersoon die het wetsvoorstel verdedigt of, als het om een initiatiefvoorstel gaat, de Tweede Kamerleden die het wetsvoorstel hebben ingediend. Gebruikelijk is dat er een tweede termijn plaatsvindt. Ook daarin komen weer eerst de leden aan het woord en daarna de indieners van het wetsvoorstel.
Aan het einde van de openbare behandeling, nadat het debat afgerond is, stelt de Voorzitter voor tot stemming over te gaan.