LAATSTE NIEUWS. De Wet pensioendeling bij scheiding 2021 (Wps2021) is 16 september 2019 bij de Tweede Kamer ingediend, samen met de Memorie van Toelichting en het Advies van de Raad van State.  
Deze wet betekent een aanzienlijke verbetering voor vrouwen, omdat de verdeling van het pensioen automatisch wordt toegepast bij een scheiding en dat conversie het uitgangspunt wordt. Alleen duurt deze aanpassing nog tot begin 2021. Lees meer over de huidige situatie  bij 'vrouwen opgelet'. Omdat samenwonenden niet onder deze wet vallen en de minister onwillig is om dit te regelen, is daarover op 24 september een brief van de NVR uitgegaan. En .... nu al is conversie mogelijk, maar daar moet je wel op aandringen!
 
Vanuit de NVR en Wouw zijn een aantal brieven aan de minister en vaste kamercommissie gestuurd op 4 december 2017, 12 maart en 13 juni 2018. Op 17 april hebben we op uitnodiging van het Ministerie een gesprek gehad met ambtenaren. Na de tweede commissievergadering van 20 juni is er nogmaals een brief van de NVR uitgegaan, plus toelichting en bijlagen. In september volgde de beantwoording van de commissieleden. En op 16 september 2019 is dan de wet ingediend, zie hierboven. 
 

ALGEMEEN

Vrouwen bouwen gemiddeld 40% minder* pensioen op dan mannen

Zeven van de tien vrouwen bespreken hun pensioen niet tijdens de scheiding

 Zeker na een vechtscheiding van enkele jaren is het lastig om ook nog je pensioenrechten binnen twee jaar veilig te stellen. Daar komt bij dat veel advocaten zich hiervoor niet hard maken. Ze beschouwen het pensioen niet als onderdeel van de financiële vereffening en boedeldeling. En juist na een vechtscheiding is het extra problematisch om bij de uitbetaling van je pensioen afhankelijk te zijn van je ex.
 
Wat zijn je rechten: pensioen bij echtscheiding
Bij een echtscheiding wordt het pensioen 50-50 verdeeld over het aantal getrouwde jaren. Ieder heeft wettelijk het recht op de helft. Dit is vastgesteld in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding, die op 1 mei 1995 is ingegaan. Als tenminste de scheiding ná 1 mei 1995 heeft plaatsgevonden én binnen twee jaar bij het pensioenfonds is geregistreerd. Maar dan nog is het verstandig om zo snel mogelijk na de scheiding een speciaal ontwikkeld formulier naar elk pensioenfonds te sturen waar rechten zijn opgebouwd.
 
Heb je niet op tijd het formulier verstuurd, dan heb je nog wel recht op de helft van het pensioen, maar dan wordt e.e.a. veel lastiger als het pensioenfonds niet wil meewerken aan het uitbetalen van 'jouw' helft van het pensioen. Het pensioenfonds maakt dan de helft het volledige bedrag over aan je ex, en dan ben je afhankelijk van de medewerking van je ex. Bij tegenwerking kun je naar de rechter stappen.
 
Bij scheidingen vóór 1 mei 1995 wordt het ingewikkelder, zeker om de hoogte van het pensioen te berekenen. Bij scheidingen vóór 27 mei 1981 bestaat er geen recht op het delen van het pensioen.
 
Je hard maken voor het nabestaandenpensioen
Bij pensionering heb je de keuze tussen een bedrijfspensioen, wat hoger is, en nabestaandenpensioen, wat lager is. De vraag is: Willen we meer pensioen om van te leven? Of willen we het risico van overlijden afdekken? Bij de keuze voor het bedrijfspensioen is het risico dat als degene die het pensioen heeft opgebouwd komt te overlijden, de ander niets krijgt.
Beide ex-partners moeten voor uitruilen hun handtekening zetten.
 
Waarom hebben veel vrouwen een aanzienlijk lager pensioen?
Veel vrouwen hebben een laag pensioen opgebouwd omdat ze later begonnen zijn met het betalen van premie, ze (veel) minder uren werken dan mannen en er vaak ook een paar jaar tussenuit gaan ‘voor  de kinderen', en vaak in dezelfde functie een lager loon krijgen.
Met parttime werken bouw je een aanzienlijk lager pensioen op, omdat er een AOW-vrije voet wordt aangehouden. Alleen over het meerdere wat je verdiend wordt pensioenpremie geheven.
 
Tot in de jaren ’80 begonnen mannen na hun 25e en vrouwen na hun 30e verjaardag voor hun pensioen te sparen. Men dacht toen heel anders over de houdbaarheid van het pensioen, ook al omdat de mensen tot hun 65e  jaar bleven werken.
Pas na 2000 is de minimum leeftijd voor deelname aan een pensioenregeling voor mannen en vrouwen verlaagd naar 21 jaar. Sommigen beginnen al op hun 15e met het betalen van premies.
 
Doorwerken
Laag inkomen en nog gezond? Dan kun je ervoor kiezen om een bijbaantje te nemen. B.v. een krantenwijk, parttime postbode, als chauffeur bij gehandicaptenvervoer, suppoost in museum
 
*Hoe is het getal van een 40 procent lager pensioen berekend? 
Het is wonderlijk dat er één percentage wordt aangegeven, want je huwelijkse staat maakt nogal wat uit bij het uiteindelijk opgebouwde pensioen.
- Zit je in een langdurig huwelijk en woon je nog samen?
- Hoe lang heeft je huwelijk geduurd?
- Ben je altijd alleenstaand geweest?
 
Soms geloof je je ogen niet
In de Telegraaf van 8 september 2017 stond een artikel dat uitgaat van de positie van mannen met de conclusie:
Pleidooi om de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding, die op 1 mei 1995 is ingegaan, af te schaffen als oplossing van de vele problemen rondom het pensioen 
Met opmerkingen als:
- 'Zonder de wet zou jouw pensioen gewoon van jou blijven bij een scheiding. Maar de standaardregeling in de wet hakt het tijdens het huwelijk opgebouwde deel door midden', aldus de pensioenadvocaat Theo Gommer. Hij vindt dat de Wet VPS zijn beste tijd heeft gehad.
- De standaardregeling kan jaren na de scheiding nog tot strubbelingen leiden als de zaken binnen twee jaar na de scheiding niet goed zijn geregeld, of de persoonlijke wensen zijn veranderd.