Stellingen over Partneralimentatie

 
Introductie
Al jaren leeft binnen de Tweede Kamer de opvatting dat een alimentatieduur voor ex-partners van 12 jaar te lang is en er niet aan bijdraagt om de economische zelfstandigheid vrouwen te bevorderen.
Afgelopen juni is er door enkele Tweede Kamerleden van de VVD, PvdA en D66 een wetsvoorstel ingediend om de alimentatieduur te verkorten naar 5 jaar. Én met het voorstel om de hoogte van de alimentatie op een andere manier te berekenen.
Opmerking: dit wetsvoorstel gaat niet over kinderalimentatie.
 
Wat vinden vrouwen van deze voorstellen?
Om hier achter te komen zijn een aantal stellingen opgesteld waar u het al dan niet mee eens kunt zijn. U kunt erop reageren en reacties van anderen lezen. 
 
De stellingen gaan over de huidige wet partneralimentatie.
 
Stelling 1 : Ik ben voor economische zelfstandigheid, maar ik vind niet dat vrouwen er na een scheiding financieel op achteruit moeten gaan

Stelling 2 : Het is goed dat een ex-partner nog maar 5 jaar partneralimentatie hoeft te betalen

Stelling 3 : Vrouwen kunnen beter dan mannen kinderen opvoeden en huishoudelijke taken verrichten

Stelling 4 : Vrouwen moeten stoppen met werken als er kinderen komen

Stelling 5 : Vrouwen die fulltime blijven werken, schieten tekort als moeder

Stelling 6 : Mannen die fulltime blijven werken, schieten tekort als vader

Stelling 7 : Vrouwen moeten na echtscheiding aanspraak maken op hetzelfde welstandsniveau als de man, ook al heeft de man het meeste geld verdient

Stelling 8 : De partner die minder gaat werken vanwege de zorg van kinderen en het huishouden mag er na een scheiding financieel niet op achteruitgaan

Stelling 9 : Het pensioentekort na een scheiding van de vrouw moet bij de partneralimentatie geregeld worden  

 

Stellingen over Partneralimentatie

 
Introductie
Al jaren leeft binnen de Tweede Kamer de opvatting dat een alimentatieduur voor ex-partners van 12 jaar te lang is en er niet aan bijdraagt om de economische zelfstandigheid vrouwen te bevorderen.
Afgelopen juni is er door enkele Tweede Kamerleden van de VVD, PvdA en D66 een wetsvoorstel ingediend om de alimentatieduur te verkorten naar 5 jaar. Én met het voorstel om de hoogte van de alimentatie op een andere manier te berekenen.
Opmerking: dit wetsvoorstel gaat niet over kinderalimentatie.
 
Wat vinden vrouwen van deze voorstellen?
Om hier achter te komen zijn een aantal stellingen opgesteld waar u het al dan niet mee eens kunt zijn. U kunt erop reageren en reacties van anderen lezen. 
Omdat de Raad van State nog geen advies over het wetsvoorstel heeft gegeven, wachten we nog even met het publiceren van deze stellingen. 
 
Beeldvorming
Voorlopig besteden we aandacht aan de andere poot van dit project, namelijk economische zelfstandigheid van vrouwen, zie verder bij beeldvorming.