Partneralimentatie, de uitzondering op de regel 

De wetgeving over partneralimentatie gaat terug tot 1830 en is altijd omstreden geweest. 

Het verzet van vrouwen tegen het keurslijf dat hen werd opgelegd begon in de jaren vijftig van de achtiende eeuw. Dit verzet was vooral aanwezig bij vrouwen uit de hogere klassen. Zij moesten immers thuisblijven, o.a. voor de kinderen en konden eventueel liefdadigheidswerk buitenshuis doen. 

Hun echtgenoten hadden het goed geregeld, alleen bij een echtscheiding waren ze het haasje. Zij vielen min of meer in hun eigen mes. Omdat vrouwen niet buitenshuis mochten werken, konden ze ook niet in hun eigen onderhoud voorzien. Het werd redelijk gevonden dat ex-echtgenoten hun vrouw en kinderen moesten onderhouden. 

De protesten van mannen tegen deze wetgeving ging alsmaar door via talloze processen en artikelen in de media. Zodra er ook maar iets in de situatie van vrouwen veranderde, waren ze er als de kippen bij om de wetgeving in hun voordeel te wijzigen.