Naast Wilhelmina Drucker en Aletta Jacobs behoorde Rosa Manus tot de ‘grote drie’ van de eerste feministische golf. Bij Uitgeverij Brill is recent een boek over haar verschenen onder redactie van Myriam Everard en Francisca de Haan: Rosa Manus (1881-1942) 'The International Life and Legacy of a Jewish Dutch Feminist'
Voor Rosa Manus is altijd minder aandacht geweest.
 

De eerste feministische golf duurde van ongeveer 1850 tot 1940

Belangrijke strijdpunten die speelden:
- wettelijke gelijke rechten
- recht op scholing en betaald arbeid, toegang tot onderwijs
- medische zorg voor vrouwen, bevalling, abortus, voorbehoedsmiddelen,
- politieke rechten, vrouwenkiesrecht
- vredes activisme
 

Drie bekende vrouwen uit de eerste feministische golf waren

Aletta Jacobs (1854-1929) arts en feministe
Wilhelmina Drucker (1847-1925) schrijfster en vredesactiviste
Rosa Manus (1881-1943) pacifiste en activiste voor het vrouwenkiesrecht en vrouwenrechten in het algemeen
 
Deze drie vrouwen worden nog verder uitgewerkt