Emancipatietruuk, een verouderde opvatting uit 1981?

Een analyse van de huidige situatie voor vrouwen in vergelijking met toen
 
 
In het artikel ‘Emancipatietruuk’ staat een uitvoerige beschrijving van hoe de overheid heeft geprobeerd om de vrouwenbeweging in de jaren tachtig onschadelijk te maken.
Dertig jaar na dato is er wel het een en ander veranderd voor vrouwen, maar in hoeverre zijn deze veranderingen positief en werken de verworvenheden uit die tijd niet tégen vrouwen. Met anderen woorden, zijn er ook negatieve ontwikkelingen voor vrouwen? En waar moeten we op letten om bepaalde tendensen in een verbetering voor vrouwen om te zetten.
 
Vooraf
In de jaren 1971 tot 1981 ontstond er de zgn. ‘tweede feministische golf’, die zich als een olievlek over Nederland uitbreidde. Vrouwen organiseerden van alles voor zichzelf, vonden allerlei creatieve oplossingen voor hun ongenoegens en problemen, en deden dat bovendien met bijna geen geld. Vrouwenpraatgroepen, vrouwenhuizen, acties voor vrije abortus, blijf-van-mijn-lijf-huizen tegen seksueel geweld, vrouwentelefoon voor vrouwen die problemen hadden, een eigen uitgeverij om ervaringen te publiceren …... Vrouwen deden hun mond open, gingen de straat op, bezetten gebouwen en cafés, etc. Niet alleen in het openbaar, maar ook in de huiselijke situatie. Verbazingwekkend veel vrouwen voelden zich aangesproken door deze nieuwe energie en bedachten allerlei initiatieven.
 
Voor de meeste mannen was dit totaal nieuw, en ze hadden er in het begin geen antwoord op. Ze voelden wel dat de eisen van vrouwen gerechtvaardigd waren, maar wilden de oude situatie handhaven. Ook nogal wat vrouwen voelden zich ongemakkelijk: ze voelden zich bekritiseerd dat ze in een huwelijk zaten en voor de kinderen zorgden. Velen gingen mee in het negatieve beeld dat de media en mannen van deze actieve vrouwen schetsten.
 
Langzamerhand vond de overheid (mannen) antwoorden op de nieuwe situatie via verdeel en heers technieken en geldstromen. Hoe dat in haar werk ging staat uitgebreid beschreven verderop in dit artikel.
 
Waar lagen de pijnpunten voor mannen in die tijd?
Waarom was er voor mannen veel aan gelegen om strijdvaardigheid van vrouwen te breken?    
Lees verder .........