Onze Eisen

 
Artikel uit het boekje ‘En Nu Is Het Uit’, Anti-WegwerpVrouw-Komitee, blz 212
Uitgave van De Strijdijzers, 1981
 
(noot, de spellinguit 1980 is aangehouden)
 
 
ONZE EISEN
 
Goede wetten op het gebied van huwelijk en echtscheiding.
Dat zijn wetten die niet in het voordeel van mannen zijn, maar die voorzien in een gelijke verdeling tussen man en vrouw van lasten en lusten en van baten en kosten, zowel materieel als immaterieel.
Zoals het nu gaat bij echtscheiding is er van gelijke verdeling geen sprake.
Hij het geld en zij de kinderen is geen gelijke verdeling.
Hij het geld + de kinderen en zij niks is ook geen gelijke verdeling.
 
Alle wetswijzigingen tot nog toe op het gebied van echtscheiding maken het voor mannen steeds gemakkelijker om te scheiden, maar voor vrouwen steeds moeilijker en onaantrekkelijker. Als een vrouw bij echtscheiding een zwakke onderhandeiingspositie heeft en als vooruitzichten op het leven na de scheiding voor haar uitsluitend armoede en uitzichtloosheid betekenen, dan worden vrouwen gedwongen getrouwd te blijven, met alle ellende van dien voor de betrokkenen.
 
Bovendien vinden wij het een schande dat alle wetswijzigingen tot stand zijn gekomen op basis van géén of onvoldoende gegevens.    Lees verder