PUBLICITEIT
 

Flyer over Economische Zelfstandigheid <---> Partneralimentatie. 'Twee kanten van dezelfde medaille'

 

Recent, naar aanleiding van de publicatie van de NOTA van Wijziging  op 14 maart 2017

Lees een reactie op de NOTA in een overzichtsartikel van 22 maart 2017
Welke argumenten blijven er tegen het bijgewerkte wetsontwerp in de huidige politieke en sociaal-economische werkelijkheid?
Brief aan de lidorganisaties van de Nederlandse VrouwenRaad, 10 mei 2017.
 
 

Wat gebeurde er in 2015, nadat de initiatiefwet was gepubliceerd

'Blijf van alimentatie af', artikel in de Volkskrant op 30 juni 2015, door Ariane Hendriks en Ingrid Vledder, cultuurwetenschappers en familierechtadvocaten te Amsterdam, lid van de  van de Expertgroep.

Inleiding artikel:  Wetsvoorstel voor alimentatie ziet elke vrouw ten onrechte als economisch zelfstandig en zet mannen niet aan tot minder werken en meer zorgen. 

De Vereniging Vrouw en Recht organiseerde op 18 september 2015 een seminar met één van de drie initiatiefnemers van de wet, Jeroen Recourt van de Partij van de Arbeid. De titel van de middag was: 'Is partneralimentatie aan vernieuwing toe?' 

Lees het verslag en de begeleidende brief. De aanwezige juristen op het seminar bleken unaniem tegen een wetswijziging te zijn, omdat de huidige wet voldoende mogelijkheden biedt om 'maatwerk' te leveren. Wel vonden ze het noodzakelijk dat rechters beter op de hoogte moeten zijn van de mogelijkheden die de huidige wet biedt, zodat zij niet standaard 12 jaar alimentatie toewijzen. Jeroen Recourt zei toe weer eens kritisch naar het wetsvoorstel te willen kijken.

Vrouwen van Nu heeft haar tien daagse Campagne van 5 tot 15 november 2015 in haar geheel besteed aan partneralimentatie. Hier zijn naast allerlei artikelen ook een stelling en de polls 1a tot en met 1d gepubliceerd. Zie hun extra nieuwbrief, paginaindeling en teksten

De Nederlandse VrouwenRaad heeft 30 september 2015 een reactie geschreven op het wetsontwerp aan de Minister en de vaste Kamercommissie V&J. Hierop is geen inhoudelijk antwoord gekomen. Reactie op de brief van de NVR vanuit de WOUW.

Ook het ministerie van OCW, waar emancipatie onder valt, heeft niet stilgezeten. Zij hebben een Positionpaper laten maken over partneralimentatie, die in januari 2014 uitkwam. Hierin worden bv de begrippen de juro gelijkheid en de facto ongelijkheid uitgewerkt. De Studiegroep EZ heeft de tabellen daaruit en enkele andere relevante tabellen in een aparte bijlage gezet.

 

Wat gebeurde er in 2016, na het advies van de Raad van State

Van begin augustus 2015 tot 8 september 2016 heeft alles stilgelegen omdat het wachten was op het Advies van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop.

De achtste Emancipatie monitor kwam 13 december 2016 uit, met daarin voor het eerst een aparte paragraaf over partneralimentatie.

Vanuit de Studiegroep EZ is 1 december 2016 een brief naar de aangesloten organisaties van de NVR gestuurd en 7 december een brief naar Commissies van advies van V&J, OCW en SZ&W en de desbetreffende ministers. Hierop heeft mevrouw Swinkels van D66 gereageerd, en zij heeft zowel met twee advocaten uit de expertgroep als met de Studiegroep EZ een gesprek gehad.

Ook de Vereniging Vrouw en Recht heeft een brief aan de Commissies van advies van V&J, OCW en SZ&W geschreven.